KONTAKT CAIROS


Cairos A/S
Nygade 7, 1. tv
1164 København K

Tel: 2515 1945

cairos@cairos.dk

ARTIKLER OG NYHEDER


Nyt forløb for erfarne ledere: Videnskab og lidenskab i ledelse starter 14. februar 2019

Gennem 5 moduler vil deltagerne møde velformidlende gæsteundervisere og hinanden i samtaler om seminarrækkens emner. Seminarrækken er for erfarne ledere, der ønsker at videreudvikle deres lederskab og er parate til at lade sig udfordre af ny viden, nye metoder og nye perspektiver. Se mere her.
Tilmeld dig forløbet ved at ringe til Sonja Lund på 2515 3410 eller Lene Bastrup på 2515 0220.

14. – 15. februar Værdiskabelse gennem ledelse med ’vildskab’ Gæsteunderviser: Rane Willerslev, professor i social antropologi og direktør for Nationalmuseet

02. – 03. april Det eksistentielle ansvar i ledelse, med udgangspunkt i Kierkegaards eksistensfilosofi Gæsteunderviser: Joakim Garff, lic. theol., leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret

06. – 07. juni Det subjektive lederskab igennem frisættelse af indre ressourcer Gæsteunderviser: Marc Drioun, coach, indianer, underviser og adjungeret forsker på Aarhus Universitets Hospital

22.- 23. august Det grønne ungdomsoprør og ledelse Gæsteundervisere: Esther Michelsen Kjeldahl, filosofistuderende og medinitiativtager til det ’grønne studenteroprør’ Malaika Thomsen, cand. psyk. med fokus på adfærdsændringer og Laura Troi, bachelor i Humanistisk-Teknologi, projektleder på Bioteket

24. – 25. oktober Organisationsforandring med substans Gæsteundervisere: Morten Niels Jakobsen, cand. jur., statsadvokat i SØIK (Bagmandspolitiet), og Jan Nørgaard, cand. scient. pol., medejer af Cairos

Læs øvrige nyheder.

Læs artikler, der bidrager til samtaler og debatter om organisationer, virksomheder og mennesker.