For mere information om Personal Leadership, kontakt:

Bodil Mørck
bodil@cairos.dk
eller 2515 9904

Anne Quistgaard
anne@cairos.dk
eller 2510 0559

For mere information om Videnskab og Lidenskab i Ledelse, kontakt:

Sonja Lund
sonja@cairos.dk
eller 2515 3410

Se næste Personal Leadership kursus her.

Se næste Videnskab og Lidenskab i Ledelse her.

For mere information om de to åbne lederuddannelser Personal Leadership og Videnskab og Lidenskab i Ledelse, kontakt:

Bodil Mørck
bodil@cairosconsult.dk
eller 2515 9904

Eller

Sonja Lund
sonja@cairosconsult.dk
eller 2515 3410

Download beskrivelse af Personal Leadership

Vi har 2 åbne lederuddannelser:

Personal Leadership (3 x 3 dage) for ledere med personaleansvar, som ønsker at styrke deres personlige lederskab og deres personaleledelseskompetencer.
 
Videnskab og lidenskab i ledelse (5 x 1 dage) for erfarne ledere, som ønsker refleksionstid, at blive udfordret intellektuelt og at blive ’forstyrrede’ i deres normale vanetænkning for at opdage nye perspektiver for dem selv, deres organisation og for samfundet.

Lederuddannelsen Personal Leadership

“At påtage sig et personligt lederskab er at påtage sig en bestemt rolle inden for en organisation og at fylde den med sit eget ansvarlige jeg.”

“Det er mennesket, ikke rollen, der leder. For at være en god leder må man derfor gøre sig tanker om det at være menneske.”

Frit citeret fra Pia Søltoft, ’Kunsten at vælge sig selv – Om Kierkegaard, coaching og lederskab’

I Cairos har vi valgt at kalde den ledelse, der er brug for i dag, for substantiel ledelse. At bedrive substantiel ledelse betyder, at du ikke leder på afstand, men bruger dig selv som menneske i rollen som leder og går ind i substansen med mod og ydmyghed, hvad enten vi taler om det faglige, det relationelle eller det strategiske.

Vi er helt i tråd med Pia Søltoft, når hun med Kierkegaard som inspirationskilde skriver:

“Ledere i dag kan ikke længere lede alene gennem deres faglige autoritet. Deres personlige autoritet er afgørende for, om de lykkes i deres lederrolle, og de må derfor forholde sig til deres personlighed og deres etik.”

På lederuddannelsen Personal Leadership arbejder vi derfor både med det personlige lederskab og med at styrke lederens generelle psykologiske og menneskelige indsigt, hvad enten vi har fokus på lederen selv som menneske eller på lederens medarbejdere.

Teori kobles med dagligdagens ledelsespraksis. Deltagerne får f.eks. indsigt i og træner at:

  • bruge sprog, som motiverer og demonstrerer psykologisk indsigt
  • lytte og spørge empatisk
  • håndtere frustrationssituationer og opløse konflikter
  • sætte grænser og svare på kritik uden at krænke medarbejderens demokratiske ret til at have en holdning
  • bidrage til medarbejdernes professionelle identitet ved at give positiv og negativ feedback

Færdigheder, som er nødvendige, hvis man skal gå ind i substansen og skabe den nødvendige tryghed og psykologiske ro til, at medarbejderne kan yde deres bedste i forhold til at løfte organisationens kerneopgave.

Uddannelsen er et intenst lærings-, sparrings-, trænings- og refleksionsrum, hvor der er plads til den enkelte. Vi arbejder med små hold på 10 – 12 deltagere og er 2 erfarne konsulenter, som selv har mange års ledererfaring og træning i at bringe deltagernes egne gode og dårlige ledelseserfaringer i spil på en tryg måde og til gensidig inspiration for deltagerne.

Eksempler på kommentarer fra deltagerne:

“God blanding af teori og praksis. Dedikerede og vidende undervisere. Rabler ikke bare noget af, men tænker imens.”

“Det er både relevant, brugbart og tankevækkende at få et indblik i ledelse ud fra en narrativ forståelse. Der er tydeligt tale om et meget stort og komplekst emne, men undervisningen ramte lige ind situationer fra den praktiske dagligdag og var god til at sætte perspektiv på både egne og omgivelsernes handlinger.”

“Det er superfedt, at der er mulighed for refleksion med jer under hele forløbet. Opbygningen og flowet i kurset virker super godt. I formår at bygge en stemning op, som gør det interessant, og at man dermed gerne vil ha’ mere.”

“Samlet set om hele forløbet: Meget positivt. Klart adfærdsændrende. I det hele taget et fremragende kursus.”

“Hands on tilgangen + teori gør, at teorien får lov til at bundfælde sig i ’kroppen’. Det tror jeg betyder, at det er nemmere at tage frem og bruge i virkelighedens verden. Jeres genuine interesse i mennesket imponerer mig! Og er meget inspirerende.”

 

“Umiddelbart forekom det vanskeligt at forene coaching, konfliktopløsning og vanskelige samtaler, men I forenede det så smukt. Meget operationelt! Alt i alt samlet set over de 3 gange: Mit livs kursusforløb.”
 
Du kan downloade en beskrivelse af uddannelsen samt se datoer og pris her.

For yderligere information:

Bodil Mørck, bodil@cairos.dk eller mobil 2515 9904
Anne Quistgaard, anne@cairos.dk eller mobil 2510 0559

Lederuddannelsen Videnskab og lidenskab i ledelse

Seminarrækken er for erfarne ledere, der ønsker at videreudvikle deres lederskab og er parate til at lade sig udfordre af ny viden, nye metoder og nye perspektiver.

Deltagerne bliver inspirerede af kompetente oplægsholdere fra videnskabens og virkelighedens verden. Egne refleksioner og dialog med andre erfarne og eftertænksomme ledere indgår i veltilrettelagte processer, hvor der er tid til at gå i dybden. Konkrete udfordringer, som deltagerne er optaget af, indgår som mulige samtaleemner, når tilliden er opbygget.

Målet er, at deltagerne finder kilder til arbejdsglæde og mere effektive ledelses- og

organisationsformer i egen kontekst.

Gennem 5 moduler lader vi os inspirere af disse emneområder og relaterer det til lederskabet:

14. – 15. februar Værdiskabelse gennem ledelse med ’vildskab’ Gæsteunderviser: Rane Willerslev, professor i social antropologi og direktør for Nationalmuseet

02. – 03. april Det eksistentielle ansvar i ledelse, med udgangspunkt i Kierkegaards eksistensfilosofi Gæsteunderviser: Joakim Garff, lic. theol., leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret

06. – 07. juni Det subjektive lederskab igennem frisættelse af indre ressourcer Gæsteunderviser: Marc Drioun, coach, indianer, underviser og adjungeret forsker på Aarhus Universitets Hospital

22.- 23. august Det grønne ungdomsoprør og ledelse Gæsteundervisere: Esther Michelsen Kjeldahl, filosofistuderende og medinitiativtager til det ’grønne studenteroprør’ Malaika Thomsen, cand. psyk. med fokus på adfærdsændringer og Laura Troi, bachelor i Humanistisk-Teknologi, projektleder på Bioteket

24. – 25. oktober Organisationsforandring med substans Gæsteundervisere: Morten Niels Jakobsen, cand. jur., statsadvokat i SØIK (Bagmandspolitiet), og Jan Nørgaard, cand. scient. pol., medejer af Cairos

Eksempler på kommentarer fra deltagerne:

”For mig har deltagelse i ’Videnskab og lidenskab i ledelse’ været et frirum, hvor der – i selskab med et stærkt hold af ledere fra forskellige organisationer og interessante oplægsholdere – har været tid til eftertanke og refleksion over hverdagens og fremtidens ledelsesopgaver. Oplæggene har givet mig nye synsvinkler og har hver på sin måde været et interessant og inspirerende input til dialog om de udfordringer, vi møder i hverdagen. Cairos er dygtige til at styre slagets gang, så selv de lidt mere abstrakte oplæg får god relevans i den efterfølgende dialog.”
Anne Stærk, Personalechef i Undervisningsministeriet, Departementet

”Mit udbytte af VLL-kurset blev meget stort. Kurset er planlagt modigt, med stor faglig indsigt og med utraditionelle, men meget inspirerende oplægsholdere og vinkler på ledelse. Der bliver gået tæt på hver enkelt kursist, men altid nænsomt og med forståelse – en stemning, der gennemsyrer kurset og skaber stor tillid mellem kursisterne og mellem kursister og kursusledere. VLL-kurset rykkede mig – mere end mange konferencedage med glittede programmer og berømte key notes.”
Birgitte Vedersø, Rektor, Gefion Gymnasium

Den bedste reklame er vel, at det seneste hold nægtede, at det skulle være slut, og de har derfor bedt os om forlænge forløbet med 2 ekstra seminarer.