For mere information om Personlighed og Substans i Ledelse, kontakt:

Bodil Mørck
bodil@cairos.dk
eller 2515 9904

Anne Quistgaard
anne@cairos.dk
eller 2510 0559

For mere substantiel ledelse, kontakt:

Sonja Lund
sonja@cairos.dk
eller 2515 3410

Se næste kursus i Personlighed og Substans i Ledelse her.

Se næste kursus i substantiel ledelse her.

For mere information om de to åbne lederuddannelser Personal Leadership og Videnskab og Lidenskab i Ledelse, kontakt:

Bodil Mørck
bodil@cairosconsult.dk
eller 2515 9904

Eller

Sonja Lund
sonja@cairosconsult.dk
eller 2515 3410

Download beskrivelse af Personal Leadership

Vi har 2 åbne lederuddannelser:

Personlighed og Substans i Ledelse (3 x 3 dage) for ledere med personaleansvar, som ønsker at styrke deres personlige lederskab og deres personaleledelseskompetencer.
 
Substantiel ledelse (2 sammenhængende dage) for erfarne ledere, som ønsker refleksionstid, at blive udfordret intellektuelt og at blive ’forstyrrede’ i deres normale vanetænkning for at opdage nye perspektiver for dem selv, deres organisation og for samfundet.

Lederuddannelsen Personlighed og Substans i Ledelse

“At påtage sig et personligt lederskab er at påtage sig en bestemt rolle inden for en organisation og at fylde den med sit eget ansvarlige jeg.”

“Det er mennesket, ikke rollen, der leder. For at være en god leder må man derfor gøre sig tanker om det at være menneske.”

Frit citeret fra Pia Søltoft, ’Kunsten at vælge sig selv – Om Kierkegaard, coaching og lederskab’

I Cairos har vi valgt at kalde den ledelse, der er brug for i dag, for substantiel ledelse. At bedrive substantiel ledelse betyder, at du ikke leder på afstand, men bruger dig selv som menneske i rollen som leder og går ind i substansen med mod og ydmyghed, hvad enten vi taler om det faglige, det relationelle eller det strategiske.

Vi er helt i tråd med Pia Søltoft, når hun med Kierkegaard som inspirationskilde skriver:

“Ledere i dag kan ikke længere lede alene gennem deres faglige autoritet. Deres personlige autoritet er afgørende for, om de lykkes i deres lederrolle, og de må derfor forholde sig til deres personlighed og deres etik.”

På lederuddannelsen Personlighed og Substans i Ledelse arbejder vi derfor både med det personlige lederskab og med at styrke lederens generelle psykologiske og menneskelige indsigt, hvad enten vi har fokus på lederen selv som menneske eller på lederens medarbejdere.

Teori kobles med dagligdagens ledelsespraksis. Deltagerne får f.eks. indsigt i og træner at:

 • bruge sprog, som motiverer og demonstrerer psykologisk indsigt
 • lytte og spørge empatisk
 • håndtere frustrationssituationer og opløse konflikter
 • sætte grænser og svare på kritik uden at krænke medarbejderens demokratiske ret til at have en holdning
 • bidrage til medarbejdernes professionelle identitet ved at give positiv og negativ feedback

Færdigheder, som er nødvendige, hvis man skal gå ind i substansen og skabe den nødvendige tryghed og psykologiske ro til, at medarbejderne kan yde deres bedste i forhold til at løfte organisationens kerneopgave.

Uddannelsen er et intenst lærings-, sparrings-, trænings- og refleksionsrum, hvor der er plads til den enkelte. Vi arbejder med små hold på 10 – 12 deltagere og er 2 erfarne konsulenter, som selv har mange års ledererfaring og træning i at bringe deltagernes egne gode og dårlige ledelseserfaringer i spil på en tryg måde og til gensidig inspiration for deltagerne.

Eksempler på kommentarer fra deltagerne:

“God blanding af teori og praksis. Dedikerede og vidende undervisere. Rabler ikke bare noget af, men tænker imens.”

“Det er både relevant, brugbart og tankevækkende at få et indblik i ledelse ud fra en narrativ forståelse. Der er tydeligt tale om et meget stort og komplekst emne, men undervisningen ramte lige ind situationer fra den praktiske dagligdag og var god til at sætte perspektiv på både egne og omgivelsernes handlinger.”

“Det er superfedt, at der er mulighed for refleksion med jer under hele forløbet. Opbygningen og flowet i kurset virker super godt. I formår at bygge en stemning op, som gør det interessant, og at man dermed gerne vil ha’ mere.”

“Samlet set om hele forløbet: Meget positivt. Klart adfærdsændrende. I det hele taget et fremragende kursus.”

“Hands on tilgangen + teori gør, at teorien får lov til at bundfælde sig i ’kroppen’. Det tror jeg betyder, at det er nemmere at tage frem og bruge i virkelighedens verden. Jeres genuine interesse i mennesket imponerer mig! Og er meget inspirerende.”

 

“Umiddelbart forekom det vanskeligt at forene coaching, konfliktopløsning og vanskelige samtaler, men I forenede det så smukt. Meget operationelt! Alt i alt samlet set over de 3 gange: Mit livs kursusforløb.”
 
Du kan downloade en beskrivelse af uddannelsen samt se datoer og pris her.

For yderligere information:

Bodil Mørck, bodil@cairos.dk eller mobil 2515 9904
Anne Quistgaard, anne@cairos.dk eller mobil 2510 0559

Lederkursus i substantiel ledelse

2 dages internatkursus med fokus på det personlige lederskab
i organisatorisk kontekst med ro, retning og mening

Substantiel ledelse er en bestræbelse: Det handler om at have klare tanker om, hvad du vil med dit lederskab i den organisation, hvor du har lederrollen. Men det handler ikke blot om, hvad den enkelte vil (opnå). Det handler i høj grad om at tilegne sig indsigt i de organisatoriske og samfundsmæssige omstændigheder, der spiller ind på de udfordringer, du møder som leder.

På kurset arbejder du med at koble dit personlige lederskab til den samfundsmæssige og organisatoriske kontekst. Vi fokuserer på de strukturelt betingede ubalancer, der af og til fremkalder enten afmagt eller almagt og sætter ledere i situationer, hvor de træffer beslutninger på et ikke tilstrækkeligt oplyst grundlag, f.eks. fordi der kaldes på løsninger nu og her. Vi veksler imellem at se på de større, samfundsmæssige sammenhænge, der har indvirkning på organisationer og mennesker, og at se på hvordan du kan bruge dit personlige lederskab i sagens tjeneste. Her vil vi blandt andet trække på den eksistentielle filosofi.

Når den vilje og det mod, som det indebærer at lede organisationer i tidens komplekse kontekst, grunder sig på eksistentielle tanker om liv og ledelse, bliver det muligt at reflektere over og finde konkrete handlinger ift.:

Hvordan befordrer du, at du selv og dine medarbejdere har gode samarbejder i et meningsbærende fællesskab, hvor der er tydelig retning, gode relationer og effektiv opgavevaretagelse? Hvordan opnår I trivsel og gode resultater?

Hvordan går du ind i problematikkerne, ind i relationerne, ind i opgaverne og rummer dilemmaer?

Hvordan styrker du dit blik for, hvad mening er, og for, hvad der giver glæde?

Kort sagt, substantiel ledelse vil sige at være såvel menneskeklog som organisatorisk klog og klarsynet.

Kurset giver giver dig:

 • Øget opmærksomhed på de komplekse, strukturelle forhold, der kan medvirke til at spænde ben for trivsel og gode resultater i organisationen.
 • Et skarpere blik for, hvordan du sammen med dine ledelseskolleger og medarbejdere kan træffe og eksekvere beslutninger, der fremmer opnåelsen af meningsfulde mål for organisationen.
 • En nuanceret forståelse af, hvordan I i din organisation styrker trygheden, skærper evnen til at prioritere samt øger effektiviteten.
 • Inspiration til at tænke eksistentielle tanker om dig selv i din lederrolle – med henblik på at få følgeskab og trivsel i rollen.
 • Konkrete løsninger og planer ift. de ledelsesopgaver, du har.
 • Et formuleret personligt ledelsesgrundlag, som udtrykker, hvad du vil med din ledelse.

I løbet af kursets 2 dage bliver du nænsomt og kompetent udfordret på dine refleksive evner, på din strategiske tænkning, dine relationelle kompetencer og din evne til at veksle imellem organisatorisk overblik, detaljeret opgavefokus og samfundsforståelse

Du vil på holdet møde ledere fra andre organisationer og udveksle med dem i løbet af de to dage i procesledede debatter og øvelser. Kurset foregår i en fortrolig ramme, hvor deltagernes organisationer bringes ind i dialoger og øvelser. Ofte dannes ledernetværk efter vores forløb.
Målet er, at deltagerne finder kilder til arbejdsglæde og mere effektive ledelses- og organisationsformer i egen kontekst.
Vi får besøg af ledere, der anvender den substantielle ledelsestænkningen i deres organisationer.

Vores gæster fortæller om deres erfaringer som substantielle ledere: Hvad har ledelsestænkningen afstedkommet ift. refleksion over egen ledelse? Hvilke tanker gør de sig om retning, relationer og opgaveløsning i deres organisationer? Hvordan prioriterer de? Hvordan arbejder de for tryghed, trivsel og effektivitet?
Joakim Garff, lic. theol., leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret, introducerer i let og tilgængelig form til Søren Kierkegaards tanker om individets eksistentielle dannelse – i relation til ledelsesgerningen.

Praktiske informationer

Kurset afholdes
Onsdag den 4. marts 2020 kl. 9.00 – torsdag den 5. marts 2020 kl. 16.00
Inklusive aftenprogram og overnatning.

Kursussted
Rødvig kro og badehotel
Østersøvej 8
4673 Rødvig