Tilmeld dig ved at kontakte

Chefkonsulent
Sonja Lund
2515 3410
sonja@cairos.dk

Revitaliseret ledelse med videnskab og lidenskab

Tilbage i 2016 var der to centralt placerede ledere, der bad os om at udvikle et nyt program for ledere. De var kort sagt trætte af de traditionelle kurser. Der manglede indhold og en anden procesforståelse. Via dialog med dem og andre ledere, fik vi udviklet et anderledes seminar- og dialogforløb for erfarne ledere. Som en deltager sagde på et forløb: Det er godt at få åbnet låget en gang imellem. Bagtæppet for forløbende følger verdens gang. Forløbet bygger nemlig på den antagelse, at i ledelse skal man kunne flyve højt for at få overblikket, og dykke dybt for at få ordentlig fat i opgaverne, hvis man vil lykkedes som leder og få en høj grad af legitimitet. Kompetente medarbejdere vil ikke følge ledere, der ikke kan dét. Kan lederne ikke dét, så får de også medarbejdere og resultater derefter.

Bagtæppet for dette forløb og det nye program:

Det er vel ikke en overdrivelse at påstå, at alt for mange globale og lokale problemer er løbet fra beslutningstagerne. Utrygheden påvirker os alle, uanset om vi er medarbejdere eller ledere.

Først et globalt øjebliksbillede: Vestens mislykkede indsats i Afghanistan og flugt fra Taleban, det splittede USA mellem demokrater og republikanere, massive oversvømmelser i Europa, varmerekorder og hedebølger verden over, gigantiske skovbrande i Grækenland og Californien, nye flygtningestrømme og krige. Endnu en klima-rapport fra FN, der peger på 2 meters vandstandsstigninger og et utvetydligt krav om handling nu på alle planer. Og så var vi lige ved at glemme COVID-19, som den lille virus, der som et lyn fra en klar himmel ændrede stort set alt på vores klode. Mundbind var noget, staten siger man skal bruge i Kina, men selvfølgelig ikke i det demokratiske Danmark!

For det andet et lokalt øjebliksbillede: Terrortruslen mod Danmark stiger igen og USA kan og vil ikke længere være verdens politimand, der beskytter lille Danmark. Uligheden stiger, stress er blevet en folkesygdom, diagnoserne på psykiske problemer er omsiggribende, flere skilsmisser, børn og unge mistrives endnu mere i og efter corona-tiden.

Det lokale og det globale hænger sammen, som det ses. Når vandstandsstigningerne kommer, kan vi ikke sige, at det ikke har noget med os at gøre. Vores nuværende beslutnings- og ansvarssystem er på mange måder ikke gearet til den verden, vi (selv) har skabt, jf. f.eks. klimakrisen. Derfor er ledere på alle niveauer nu tvunget til at se dæmonerne i øjnene i forhold til det bidrag, du kan yde, der hvor du er. Er der ansvar, er der også indflydelse, og den er vi forpligtet til at bruge på det, vi kan påvirke i det små. Der er ikke nogen helhed uden enkeltdele i det små. Tilsammen kan det medvirke til at vi sammen undgå endnu større katastrofer end dem, vi ser nu og skabe troværdige håb.

MEN. Man kan ikke lære at blive sig selv som menneske og leder af andre og slet ikke i de anspændte krydspres, lederne befinder sig inden for de organisatoriske og strukturelle rammer samt de spændinger der ligger i bagtæppet for seminaret og hverdagen. MEN. Vi kan tilbyde vores hjerner et sted, hvor den får nye omgivelser og inspiration til at reflektere i med fokus på mennesket i lederskabet.

Det er netop dét tilbud Cairos giver din hjerne, og som vi håber, du finder relevant. Uden nysgerrighed og et åbent sind går det nok ikke i denne sammenhæng.

Se beskrivelse og program her.

Se beskrivelse og program

Introduktion

Substantiel ledelse er en bestræbelse: Det handler om at have klare tanker om, hvad du vil med dit lederskab i den organisation, hvor du har lederrollen. Men det handler ikke blot om, hvad den enkelte vil (opnå). Det handler i høj grad om at tilegne sig indsigt i de organisatoriske og samfundsmæssige omstændigheder, der spiller ind på de udfordringer, du møder som leder.

På kurset arbejder du med at koble dit personlige lederskab til den samfundsmæssige og organisatoriske kontekst. Vi fokuserer på de strukturelt betingede ubalancer, der af og til fremkalder enten afmagt eller almagt og sætter ledere i situationer, hvor de træffer beslutninger på et ikke tilstrækkeligt oplyst grundlag, f.eks. fordi der kaldes på løsninger nu og her. Vi veksler imellem at se på de større, samfundsmæssige sammenhænge, der har indvirkning på organisationer og mennesker, og at se på hvordan du kan bruge dit personlige lederskab i sagens tjeneste. Her vil vi blandt andet trække på den eksistentielle filosofi.

Når den vilje og det mod, som det indebærer at lede organisationer i tidens komplekse kontekst, grunder sig på eksistentielle tanker om liv og ledelse, bliver det muligt at reflektere over og finde konkrete handlinger ift.:

 • Hvordan befordrer du, at du selv og dine medarbejdere har gode samarbejder i et meningsbærende fællesskab, hvor der er tydelig retning, gode relationer og effektiv opgavevaretagelse? Hvordan opnår I trivsel og gode resultater?
 • Hvordan går du ind i problematikkerne, ind i relationerne, ind i opgaverne og rummer dilemmaer?
 • Hvordan styrker du dit blik for, hvad mening er, og for, hvad der giver glæde?

Kort sagt, substantiel ledelse vil sige at være såvel menneskeklog som organisatorisk klog og klarsynet.

På kurset arbejder alle deltagere med egne konkrete ledelsesopgaver og -problemer, som medbringes. Vi anvender den substantielle ledelsestænkning til at finde frem til løsninger og konkrete handlingsplaner for de ledelsesopgaver, som deltagerne tager op.

 

Udbytte

Kurset giver dig:

 • Øget opmærksomhed på de komplekse, strukturelle forhold, der kan medvirke til at spænde ben for trivsel og gode resultater i organisationen.
 • Et skarpere blik for, hvordan du sammen med dine ledelseskolleger og medarbejdere kan træffe og eksekvere beslutninger, der fremmer opnåelsen af meningsfulde mål for organisationen.
 • En nuanceret forståelse af, hvordan I i din organisation styrker trygheden, skærper evnen til at prioritere samt øger effektiviteten.
 • Inspiration til at tænke eksistentielle tanker om dig selv i din lederrolle – med henblik på at få følgeskab og trivsel i rollen.
 • Konkrete løsninger og planer ift. de ledelsesopgaver, du har.
 • Et formuleret personligt ledelsesgrundlag, som udtrykker, hvad du vil med din ledelse.

I løbet af kursets 2 dage bliver du nænsomt og kompetent udfordret på dine refleksive evner, på din strategiske tænkning, dine relationelle kompetencer og din evne til at veksle imellem organisatorisk overblik, detaljeret opgavefokus og samfundsforståelse.

Du vil på holdet møde ledere fra andre organisationer og udveksle med dem i løbet af de to dage i procesledede debatter og øvelser. Kurset foregår i en fortrolig ramme, hvor deltagernes organisationer bringes ind i dialoger og øvelser. Ofte dannes ledernetværk efter vores forløb.

 

Udtalelser fra tidligere deltagere

Jeg har sat pris på overflyvningen over substantiel ledelse, indsigten i Kierkegaards tanker, de eksistentielle paradokser i ledelse, drøftelserne på to- eller tremandshånd af de spørgsmål, der rører sig i mit og andres ledelsesliv.

Det var godt med et frirum og at lytte til andre og den (ledelses)verden, de befinder sig i. Jeg er blevet klogere på mig selv.

Gode og relevante oplæg. Dygtige og inspirerende medkursister.

Jeg har sat pris på at være sammen med andre ledere og tale ledelse samt få tid til at tænke over min egen ledelsespraksis. At få ny viden og blive udfordret i min tænkning.

Tak for et par inspirerende dage. Jeg ville ønske, min chef også ville tage på dette kursus.

Det har været berigende både at flyve højt og være helt konkret. Dialogerne med andre ledere gav inspiration til egen praksis.

Det er berigende, at deltagerne er ret garvede ledere. Godt at have tid til at tale sammen om ledelsesudfordringer.

Et varieret program med plads til fordybelse, drøftelser og diskussioner. Et fortroligt, åbent ledelsesrum, ærligt, ligefremt og ikke rosenrødt.

 

Praktiske oplysninger

Kursussted

Kurset finder sted fra torsdag den 26. august – fredag den 27. august 2021 på
Rødvig Kro & Badehotel
Østersøvej 8
4673 Rødvig

Pris

Kursusafgift 9.500 kr. eks. moms
Ophold og forplejning 2.295 kr.

Tilmelding

Du tilmelder dig ved at kontakte chefkonsulent Sonja Lund på 2515 3410 eller sonja@cairos.dk

Forberedelse til kursusdag 1

 1. Udvælg et stykke musik, et nummer, som har betydning for dig, og som du kan afspille på kurset. Forbered dig på at sige lidt om, hvad nummeret betyder for dig, og hvorfor du har valgt det.
 1. Medbring en konkret ledelsesopgave / -udfordring, som du gerne vil have sparring og inspiration til at finde løsning på. Forbered dig på at fortælle om din opgave / udfordring og den organisatoriske kontekst, den befinder sig i.
 1. Læs artiklen “den splittede leder” af Joachim Meier samt uddraget af bogen “Substantiel ledelse. Et svar på demokratiets krise” af Jan Nørgaard.
 1. Hvis du har et nedskrevet ledelsesgrundlag for din ledelse, så medbring det gerne.

 

Program for kursusdag 1

TIDSPUNKT

EMNE

09.00 – 10.30

Velkommen – i musikkens landskab

I præsenterer jer for hinanden gennem en øvelse, der bløder op på hilsekonventionerne, med det formål at skabe et trygt og udforskende rum for refleksion: Vi indleder med, at I hver især spiller et stykke musik, som I holder særligt af. På skift siger I lidt om følgende:
 

 • Hvilken betydning har dette stykke musik i dit liv?
 • Vil du i den forbindelse fortælle en lille smule om dig selv (som du finder det passende at dele her til start)?

10.30 – 11.30

Ændrede vilkår ledelse, samarbejde og demokrati

De udfordringer, som ledere og medarbejdere generelt set oplever i vores samtid, kan sjældent reduceres til individuelle utilstrækkeligheder. Udfordringerne udspiller sig i samfundsmæssige kontekster, hvor organisationer, deres ledelse og medarbejdere kan blive låst fast i en styringsfikseret tilgang, præget af dag-til-dag overlevelse, på bekostning af trivsel, arbejdsglæde og gode resultater.

Oplæg og dialog om:

 • Ledelse og medarbejdere bliver nemt fanget i en ledelsesfælde, hvis man ikke er bevidst om egen kommunikation og adfærd samt den samfundsmæssige kontekst
 • Samfundsmæssige, organisatoriske og menneskelige ubalancer
 • Eksempler på ineffektive ledelsespositioner som ofte opstår pga. ledelsesfælden, fremlægges og drøftes i ledelsesgruppen

11.30 – 11.45

Pause

11.45 – 12.30

Substantiel ledelse

 • Hvilke menneskelige motivationsfaktorer ligger bag substantiel ledelse som drivkraft, og hvad betyder det for arbejdsglæden og for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere?
 • Hvordan bidrager ledere til at vitalisere egen og medarbejderes selvværdsættelse, engagement, produktivitet, organisationsbevidsthed og fællesskabsfølelse?
 • Hvordan opnås følgeskab i lederskabet?
 • Hvordan finder du som leder den rette balance mellem tillid og styring?

Hvad vil det sige at være menneske og leder i substansen, i hverdagens praksis?

12.30 – 13.00

Frokost

13.00 – 15.00

Øvelse 1: De konkrete ledelsesopgaver / -problemer i den substantielle ledelses lys

I to grupper arbejder I med de konkrete ledelsesopgaver / problemer, som I har forberedt. I skiftes til at være på med jeres emne, og de øvrige i gruppen hjælper med at folde problemstillingen ud, nuancere de forskellige aspekter af den og finde konkrete løsninger på den gennem den substantielle ledelsestænkning.

Sammen undersøger vi hvilke ledelsesfærdigheder, der kan støtte den enkelte leder i løsningen af ledelsesopgaven. Vi drøfter også, hvordan stigende forandringshastighed, kompleksitet, usikkerhed og flertydighed kan påvirke ledelsesrummet.

15.00 – 15.10

Pause

15.15 – 16.30

Øvelse 2: Dit personlige ledelsesgrundlag. Hvad er substantiel ledelse for dig?

To og to reflekterer I over følgende:

Hvad er substantiel ledelse for dig og din organisation – i lyset af de samtaler, du har haft med de øvrige deltagere om dine ledelsesopgaver / -problemer?

Er der noget, du nu tænker at gøre på en anden måde end hidtil?

Derefter får du tid for dig selv til at formulere et udkast til dit personlige ledelsesgrundlag, ud fra nogle konkrete spørgsmål, som du får udleveret.

16.30 – 17.00

Opsamling i plenum

Vi samler op på og deler de overvejelser og refleksioner, som det giver mening at bringe ind i den fælles dialog.

17.00 – 18.00

Tid til en gåtur og til at få udleveret værelsesnøgler

18.00 – 19.30

Middag

19.30 – 20.30

Vi har tilrettelagt en overraskelse

Vi får besøg af en særlig gæst, der vil inspirere gennem sit kunstneriske virke og inddrage os i at afprøve metoder i de kommunikative virkemidler, der ikke handler om ord.

 

Program for kursusdag 2

TIDSPUNKT

EMNE

09.00 – 10.00

Refleksion over gårsdagens indsigter og refleksioner

Alle bedes fra morgenstunden tænke over følgende:

 • Hvilke tanker har fået lov til at “overnatte” og leve videre i dag?
 • Hvorfor fylder lige præcis disse tanker noget for dig?

10.00 – 12.00

Substantiel ledelse i praksis: Fire erfarne ledere gæster kurset

Vi får besøg af fire substantielle ledere, der anvender ledelsestænkningen i deres organisationer:

 • Birgitte Vedersø, Rektor på Gefion Gymnasium og formand for Danske Gymnasier
 • Morten Emborg, Direktør på Technical Education Copenhagen, TEC
 • Lykke Sørensen, Politidirektør i Rigspolitiet
 • Helle Thiele, ledelsesrådgiver, tidligere bl.a. direktør for Børn & Uddannelse i Kolding kommune

Vores fire gæster fortæller om deres erfaringer som substantielle ledere: Hvad har ledelsestænkningen afstedkommet ift. refleksion over egen ledelse? Hvilke tanker gør de sig om retning, relationer og opgaveløsning i deres organisationer? Hvordan prioriterer de? Hvordan arbejder de for tryghed, trivsel og effektivitet?

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og være i dialog.

12.00 – 12.30

Frokost

12.30 – 13.30

Søren Kierkegaard og ledelse

Joakim Garff, lic. theol., leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret, til Søren Kierkegaards tanker om individets eksistentielle dannelse i relation til ledelsesgerningen.

13.30 – 14.30

Eksistentielle paradokser i ledelse

Organisatorisk kompleksitet, individualisering, tvetydighed og ambivalens. >Det er nogle af de præmisser, der kan ligge tungt på et menneske i lederrollen.

I et kort oplæg gennemgår vi – med reference til den artikel, I har læst inden kursusdagen og til Søren Kierkegaards eksistenstanker – nogle af de mange paradokser, som ledelse er fuld af. Også her er vi optaget af de substantielle spørgsmål og svar.

14.30 – 15.15

Øvelse

To og to undersøger I de paradokser, som I genkender som nogle, der kan være på spil for jer.

15.15 – 15.30

Pause

15.30 – 16.00

Opsamling og afslutning

Hvis du ønsker at tage imod muligheden for individuel coaching, kan det planlægges ved kursets afslutning.

 

Sonja Rebien Lund

Chefkonsulent, cand.mag.

Kontakt:
sonja@cairosconsult.dk

Mobil:
+45 2515 3410

 

Sonja er optaget af, hvordan ledere og medarbejdere kan opnå tillid, trivsel og gode resultater, når der skabes rum for dybere refleksioner over, hvem vi er som mennesker, hvad vi bidrager med i fællesskabet, og hvordan vi indgår i relationer og samarbejder.

Hun arbejder med at understøtte ledere og medarbejderes evne og lyst til at forbinde med hinanden i både faglige og personlige relationer i organisationerne. Som konsulent bidrager hun til, at ledere og medarbejdere væver personlige indsigter og mål sammen med de mål og den strategi, som organisationen lever efter.

Hun har mange års erfaring med ledelse samt strategisk og kreativt arbejde i kommunikationsbranchen. Ud over sin universitetsbaggrund har Sonja efteruddannelser inden for bl.a. integrativ terapi og er certificeret i flere forskellige psykologiske værktøjer.

Jan Nørgaard

Direktør, organisationsstrateg, cand.scient.pol.

Kontakt:
jan@cairos.dk

Mobil:
+45 2515 9880

 

Kunder i den offentlige og private sektor samarbejder med Jan Nørgaard, når der er brug for organisationsstrategiske kompetencer til at afdække og løse komplekse problemstillinger. Siden Jan forlod Undervisningsministeriets budgetkontor i 1993, har han som analytiker, rådgiver og procesleder arbejdet i ministerier, styrelser, regioner og kommuner samt private virksomheder. Nært og ofte langvarigt samarbejde med bestyrelser, direktioner, ledelser og medarbejdere har skabt grundlag for udvikling af strategiske og praktiske løsninger, hvor trivsel og effektivitet er omdrejningspunktet.

De 27 års erfaring i rollen som organisationsstrateg er i samarbejde med professor Lars Bo Kaspersen samlet i bogen ’Ledelseskrise i konkurrencestaten’ fra 2015. Den substantielle ledelsestænkning og samfundsanalyse er videreført i 2018 i bogen ’Substantiel ledelse – Et svar på demokratiets krise’. Begge bøger er fra Hans Reitzels Forlag. Jan har holdt foredrag for lederforeninger og organisationer, rådgivet centrale beslutningstagere, skrevet kronikker og artikler og været interviewet i radio og TV.

Kurset finder sted

Torsdag den 26. august – fredag den 27. august 2021 på Rødvig Kro & Badehotel.

Pris

Kursusafgift 9.500 kr. eks. moms
Ophold og forplejning 2.295 kr.