Er du interesseret i at få en plads på næste hold?

Kontakt

Chefkonsulent
Sonja Lund
2515 3410
sonja@cairos.dk

Direktør
Jan Nørgaard
2515 9880
jan@cairos.dk

2-dages lederkursus

Substantiel ledelse i organisationen

Dit lederskab i en verden i transformation

Når vi engang ser tilbage på disse mærkelige år, vil vi nok spørge os selv: Hvordan kom vi egentlig igennem COVID-19, klimakrise, krigene og alt det andet kaos? Svarene vil naturligvis være forskellige. Men måske var det de ledere, der havde modet til at se virkeligheden i øjnene, der hjalp os igennem. De forstod de globale trusler og gjorde noget ved det, der hvor de kunne.

I Cairos kalder vi det for substantiel ledelse, fordi det netop handler om kernen og det basale i at være menneske og leder. Væsentlige kendetegn er det jordnære, reflekterende, medmenneskelige og løsningsorienterede samt ikke mindst den gode dømmekraft i konkrete kontekster.

Se mere om uddannelsen

Substantiel ledelse er en bestræbelse
Det er det fordi, det er svært at være i vidt forskellige paradigmer på samme tid. De fleste strategier, systemer og ledelsesformer bygger på grundværdier, som ikke matcher de vigtigste problemer, der skal løses. Eksempelvis at vi har ubegrænsede ressourcer, som vi bare kan bruge løs af uden at tænke på de negative konsekvenser (energikilder, mennesker, natur). Men det er netop det, der er pointen. Substantiel ledelse handler om både at have en fod i det gamle og en i det nye. Derfor er ledere i denne ledelsesform i dynamisk bevægelse frem mod en ny ordensskabelse, hvor det meningsfulde er omdrejningspunktet.

På kurset bliver du inspireret til at tydeliggøre dét, du i din selvforståelse finder vigtigst i dit lederskab
Det foregår med afsæt i oplæg, hvor vi bevæger os i spændingsfeltet mellem det gamle og nye paradigme. Vi kommer et nyt sted hen og tager afsked med noget, der alligevel ikke rigtig virker længere. Mange kender det fra en flytning, hvor der er noget vigtigt, vi skal have med og noget andet, der bare giver rod, og som skal på genbrugspladsen.

Som deltager får du:

 • Øget opmærksomhed på de komplekse, strukturelle forhold, der kan medvirke til at spænde ben for trivsel og gode resultater i organisationen.
 • Et skarpere blik for, hvordan du sammen med dine ledelseskolleger og medarbejdere kan træffe og eksekvere beslutninger, der fremmer opnåelsen af meningsfulde mål for organisationen.
 • En nuanceret forståelse af, hvordan I i din organisation styrker trygheden, skærper evnen til at prioritere samt øger effektiviteten.
 • Inspiration til at tænke eksistentielle tanker om dig selv i din lederrolle – med henblik på at få følgeskab og trivsel i rollen.
 • Inspiration til konkrete løsninger og planer ift. de ledelsesopgaver, du har.

I forløbet vil der være 2 større oplæg samt interview med ledere der arbejder substantielt i deres organisation:

 • Oplæg om ”Det grønne manifest” og det eksistentielle vendepunkt med fokus på ledelse og samfund.
 • Oplæg om Sørens Kirkegaards eksistentielle tænkning, som vi låner og lader os inspirere af i forhold til den substantielle ledelse.
 • Interview på kurset af 2-3 gæster fra centrale organisationer, der fortæller om deres erfaring med substantielle ledelse.

I løbet af kursets 2 dage bliver du nænsomt og kompetent udfordret på dine refleksive evner, på din strategiske tænkning, dine relationelle kompetencer og din evne til at veksle imellem organisatorisk overblik, detaljeret opgavefokus og samfundsforståelse.

Du vil på holdet møde ledere fra andre organisationer og udveksle med dem i løbet af de to dage i procesledede debatter og øvelser. Konsulenterne har mange års erfaring med emnerne på kurset og har selv været ledere i mange år. Kurset foregår i en fortrolig ramme, hvor deltagernes hverdag bringes ind i dialoger og øvelser.

Forberedelse til kursusdag 1

 1. Udvælg et stykke musik, et nummer, som har betydning for dig, og som vi kan afspille på kurset. Forbered dig på at sige lidt om, hvad nummeret betyder for dig, og hvorfor du har valgt det. Send titlen på musiknummeret til vores sekretær: di@cairos.dk
 1. Medbring en konkret ledelsesopgave eller -udfordring, som du gerne vil drøfte og finde løsning på. Forbered dig på at fortælle om din opgave eller udfordring og den organisatoriske kontekst, den befinder sig i.
 1. Læs det vedlagte uddrag af bogen ’Substantiel ledelse. Et svar på demokratiets krise’ af Jan Nørgaard.

   

  Program for kursusdag 1

  TIDSPUNKT

  EMNE

  09.00 – 10.30

  Velkommen – i musikkens landskab

  I præsenterer jer for hinanden gennem en øvelse, der bløder op på hilse-konventionerne, med det formål at skabe et trygt og udforskende rum for refleksion: Vi indleder med, at vi hører det musikstykke, som I hver især har valgt og som I holder særligt af. På skift siger I lidt om, hvilken betydning dette stykke musik har for jer.
   

  10.30 – 11.30

  Det grønne manifest og ændrede vilkår for god ledelse (oplæg 1)

  Vi står i menneskehedens største strategiske udfordring, og mange mangler energi og tro på fremtiden. Det gamle ledelses- og styringsparadigme har ikke været tilstrækkeligt, og vi står nu midt i en klima- og biodiversitetsudfordring oveni Covid19 og andre ”normale” kriser. Det betyder, at der skal findes nye og mere effektive måder at organisere os på, for vi er i gang med en verdenshistorisk transformation. Det er svært at forstå, men det er den virkelighed, som ledere må se i øjnene, hvis de vil bedrive god ledelse. I oplægget vil vi gennemgå de fire revolutioner, som menneskeheden har gennemgået de sidste 70.000 år. Vi finder byggeklodser til en ny global fortælling, der samler og forener i nye fællesskaber fremfor at adskille mennesker og samfund.

  11.30 – 11.45

  Pause

  11.45 – 12.30

  ’Den grønne Gud’ og nye samfunds- og organisations- ledelsesformer (fortsættelse af oplæg)

  Vi genoptager oplægget om transformationen fra det gamle til det nye, som dybest set handler om konflikten mellem ’den sorte Gud’ med grænseløs adfærd og ’den grønne Gud’ med fokus på livsbetingelser og bæredygtighed. Klimakrisen er også en demokratisk krise, fordi det demokratiske system ikke har reageret med rettidig omhu, og derfor skal transformationen også ses som en revitalisering af demokratiet.

  Formiddagens hovedpunkter samles op med anvendelse af en enkel model for substantiel ledelse.

  12.30 – 13.15

  Frokost

  13.15 – 15.30

  Vi arbejder med substansen i eget lederskab (øvelse)

  I en tretrinsproces reflekterer I over jeres eget lederskab på baggrund af formiddagens oplæg. I alle tre trin vil I kunne tage afsæt i de seks spørgsmål nedenfor. For det første sidder I lidt for jer selv og tænker over spørgsmålene. For det andet går I en lille tur to og to. For det tredje deler I jeres refleksioner i plenum.

  De seks spørgsmål:

  • Hvad er det, du er til for som menneske og leder, som er vigtigere end dig selv?
  • Hvad brænder du for at arbejde henimod?
  • Hvad gør dig til noget særligt i din lederrolle, som du er stolt af?
  • Hvilke fortællinger skal der være om dig?
  • Hvad skal du have særlig fingerspidsfornemmelse for i daglig praksis?
  • Hvilke kompetencer skal du have for at leve dine ledelsesprincipper i praksis?

  I forhold til dine svar på spørgsmålene skal det være muligt at forklare, hvorfor du svarer, som du gør, således at det meningsfulde er omdrejningspunktet.

  15.30 – 16.00

  Pause

  16.00 – 17.45

  Vi får besøg af to erfarne ledere

  To erfarne ledere fortæller om deres erfaringer med substantiel ledelse, hvor både udfordringer og succeser indgår:

  • Birgitte Vedersø, Rektor på Gefion Gymnasium og afgående formand for Danske Gymnasier
  • Lykke Sørensen, Politidirektør i Rigspolitiet

  Hvad har ledelsestænkningen afstedkommet ift. refleksion over egen ledelse? Hvilke tanker gør de sig om retning, relationer og opgaveløsning i deres organisationer? Hvordan prioriterer de? Hvordan arbejder de for tryghed, trivsel og effektivitet?

  Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og være i dialog.

  17.45 – 18.30

  Tid til en gåtur og til at få udleveret værelsesnøgler

  18.30

  Middag

   

  Program for kursusdag 2

  TIDSPUNKT

  EMNE

  09.00 – 10.00

  Refleksion over gårsdagens indsigter og refleksioner

  Alle bedes fra morgenstunden tænke over følgende:

  • Hvilke tanker har fået lov til at “overnatte” og leve videre i dag?
  • Hvorfor fylder lige præcis disse tanker noget for dig?
  • Har du fået idéer til noget nyt i dit lederskab?

  10.00 – 12.00

  Søren Kierkegaard og ledelse med substans

  David Possen, ph.d. og lektor i filosofi på Københavns Universitet, hjælper os med at forstå, hvad ledelse med substans er med afsæt i udvalgte filosoffer.

  Søren Kierkegaard har blik for, at vi sådan set helst vil undslippe fordringen om at forholde os til os selv og påtage os det åg af ansvar, som vores blotte eksistens lægger på os. Så hvad vil det sige at tage opgaven på os, og hvorfor skal vi gøre det?

  Der vil være oplæg, mulighed for spørgsmål og gruppeproces.

  12.00 – 12.45

  Frokost

  12.45 – 14.00

  Opsamling og øvelse

  Vi samler op på vores tanker på baggrund af oplægget fra David Possen. Herefter reflekterer I to og to over sammenhængen mellem Kierkegaard og ledelse med substans ud fra nogle spørgsmål, som I får udleveret på kurset. Vi deler refleksionerne i plenum og drøfter, hvad det betyder for jeres lederskab i praksis.

  14.00 – 15.15

  De konkrete ledelsesopgaver/-problemer i den substantielle ledelses lys (øvelse)

  I to grupper arbejder I med de konkrete ledelsesopgaver/problemer, som I har forberedt. I skiftes til at være på med jeres emne, og de øvrige i gruppen hjælper med at folde problemstillingen ud, nuancere de forskellige aspekter af den og finde konkrete løsninger på den gennem den substantielle ledelsestænkning.

  Sammen undersøger vi hvilke ledelsesfærdigheder, der kan støtte den enkelte leder i løsningen af ledelsesopgaven. Vi drøfter også, hvordan stigende forandringshastighed, kompleksitet, usikkerhed og flertydighed kan påvirke ledelsesrummet.

  15.15 – 15.30

  Pause

  15.30 – 16.00

  Opsamling og afslutning

   

  Praktiske oplysninger
  Kurset foregår over to dage på Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4391 Ruds-Vedby.

  Pris

  Kursusafgift 9.500 kr. eks. moms
  Ophold og forplejning ca. 2.425 kr.