Er du interesseret i at få plads på næste kursus den 23.-25. maj 2023?

Kontakt

Chefkonsulent
Sonja Lund
2515 3410
sonja@cairos.dk

Direktør
Jan Nørgaard
2515 9880
jan@cairos.dk

3-dages lederkursus

Substantiel ledelse i organisationen

Dit lederskab i en verden i transformation

Hvordan leder du din organisation og dine medarbejdere i en tid med alvorlige kriser i verden, som påvirker os alle? Det er der nok forskellige svar på. Men måske er det de ledere, der har modet til at se virkeligheden i øjnene, der formår at sikre trivsel, arbejdsglæde og tryghed.

I Cairos kalder vi det for substantiel ledelse, fordi det netop handler om kernen og det basale i at være menneske og leder – samt i at lede i overensstemmelse med organisationens raison d’etre. Væsentlige kendetegn er det jordnære, reflekterende, medmenneskelige og løsningsorienterede samt ikke mindst den gode dømmekraft. I Substantiel ledelse er en meningsfuldhed er omdrejningspunktet, og den er der ikke noget facit på. Derfor er den en bestræbelse. Og derfor er det lederens opgave at finde – eller bidrage til at skabe – mening i fællesskaberne internt i organisationen og eksternt i omgivelserne.

Se mere om kurset

På kurset bliver du inspireret til at tydeliggøre dét, du i din selvforståelse finder vigtigst i dit lederskab

Med afsæt i oplæg bevæger vi os fra det eksistentielle i det at være menneske og leder til det samfundsmæssige udsyn med analyse af de spændingsfelter, vi står i, hvor der kan være modsatrettede interesser og værdier. Der bliver tid til de dybe, undersøgende samtaler, der inspirerer og giver energi, og til refleksion over eget lederskab.

I løbet af kursets 3 dage får du i et nænsomt og kompetent samspil lejlighed til at udfordre dine refleksive evner, din strategiske tænkning, dine relationelle kompetencer og din evne til at veksle imellem organisatorisk overblik, detaljeret opgavefokus og samfundsforståelse.
Du vil på holdet møde ledere fra andre virksomheder og organisationer og udveksle med dem i løbet af de 3 dage i procesledede debatter og øvelser. Konsulenterne har mange års erfaring med emnerne på kurset og har selv været ledere i mange år. Kurset foregår i en fortrolig ramme, hvor deltagernes hverdag bringes ind i dialoger og øvelser.

Som deltager får du:

  • Øget opmærksomhed på de komplekse, strukturelle forhold, der kan medvirke til at spænde ben for trivsel og gode resultater i organisationen.
  • Et skarpere blik for, hvordan du sammen med dine kolleger og medarbejdere kan træffe og gennemføre beslutninger, der fremmer opnåelsen af meningsfulde mål for organisationen.
  • En nuanceret forståelse af, hvordan I i din organisation styrker trygheden, skærper evnen til at prioritere samt øger effektiviteten. F.eks. ved at finde veje til at være uenige på en ordentlig måde, sætte ord på dilemmaer og finde løsninger på tværs i åbne dialoger.
  • Inspiration til at tænke eksistentielle tanker om dig selv i din lederrolle – med henblik på at få følgeskab og trivsel i rollen.
  • Inspiration til konkrete løsninger og planer ift. de ledelsesopgaver, du har.

Dag 1

Velkomst

Introduktion til kurset og hinanden.

Ind i musikken

Vi hører et musikstykke, I hver især på forhånd har valgt, og I siger lidt om stykkets betydning for jer.

Hvad er substantiel ledelse?

Oplæg v/ Jan Nørgaard med udgangspunkt i bogen Substantiel ledelse, et svar på demokratiets krise.

Ledelsesudfordringer

Refleksion og samtale, i grupper om de ledelseskontekster, I er i, ud fra udleverede proces-spørgsmål.
Der bliver tid til evt. gåtur, spabesøg eller anden ‘egentid’ inden aftenens middag.

 

Dag 2

Substans i ledelse, med inspiration i Søren Kierkegaards eksistensfilosofi

Oplæg v/ Sonja Lund samt lektor i filosofi David Possen. Med refleksionsøvelser undervejs i oplægget samt efterfølgende mulighed for fælles fordybelse ift. eksistensfilosofiens relevans for ledelse.

Personlig skriveproces-tid

Eftermiddagen byder på eftertænksomhedstid, med ro og tid til at integrere læring og erkendelse gennem en personlig skriveproces. Deltagerne får mulighed for at udveksle tanker to og to, ud fra udleverede spørgsmål. Herefter tid til at arbejde med egne formuleringer af, hvordan éns personlighed, eksistens, livserfaring og bestræbelse samler sig i lederskabet.

 

Dag 3

Krisernes påvirkning af organisationer og mennesker

Klimakrise, krig i Europa, stigende ulighed. Hvordan kan du som leder finde din vej i den kontekst? Oplæg v/ Jan Nørgaard og fælles refleksion.

Generationer i organisationer

Hvilke forskellige paradigmer er gældende for hhv. ‘boomere’, generation X, Y og Z? Hvad kendetegner især de yngre generationer, og hvordan leder man dem? Oplæg v/ Sonja Lund. Lille gruppeøvelse om erfaringer med generationernes møde i organisationerne.

Fælles farvel

Vi samles om en fælles check-ud.

 

Kursus i 2023
Næste kursus finder sted 23.-25. maj 2023

Kursussted
Helenekilde Badehotel, Strandvejen 25, 3220 Tisvildeleje

Pris
Kursusafgift 15.000 kr. eks. moms
Ophold og forplejning 8.750 kr.

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at kontakte en af os:

Sonja Lund på
2515 3410 eller
sonja@cairos.dk

Jan Nørgaard på
2515 9880 eller
jan@cairos.dk