Er du interesseret i at få plads på næste kursus den 27.-29. september 2023?

Kontakt

Chefkonsulent
Sonja Lund
2515 3410
sonja@cairos.dk

Direktør
Jan Nørgaard
2515 9880
jan@cairos.dk

3-dages lederkursus

Substantiel ledelse i organisationen

Dit lederskab i en verden i transformation

Hvordan leder du din organisation og dine medarbejdere i en tid med alvorlige kriser i verden, som påvirker os alle? Det er der nok forskellige svar på. Men måske er det de ledere, der har modet til at se virkeligheden i øjnene, der formår at sikre trivsel, arbejdsglæde og tryghed.

I Cairos kalder vi det for substantiel ledelse, fordi det netop handler om kernen og det basale i at være menneske og leder – samt i at lede i overensstemmelse med organisationens raison d’etre. Væsentlige kendetegn er det jordnære, reflekterende, medmenneskelige og løsningsorienterede samt ikke mindst den gode dømmekraft. I Substantiel ledelse er meningsfuldheden omdrejningspunktet, og den er der ikke noget facit på. Derfor er den en bestræbelse. Og derfor er det lederens opgave at finde – eller bidrage til at skabe – mening i fællesskaberne internt i organisationen og eksternt i omgivelserne.

Se mere om kurset

På kurset bliver du inspireret til at tydeliggøre dét, du i din selvforståelse finder vigtigst i dit lederskab

Med afsæt i oplæg bevæger vi os fra det eksistentielle i det at være menneske og leder til det samfundsmæssige udsyn med analyse af de spændingsfelter, vi står i, hvor der kan være modsatrettede interesser og værdier. Der bliver tid til de dybe, undersøgende samtaler, der inspirerer og giver energi, og til refleksion over eget lederskab.

I løbet af kursets 3 dage får du i et nænsomt og kompetent samspil lejlighed til at udfordre dine refleksive evner, din strategiske tænkning, dine relationelle kompetencer og din evne til at veksle imellem organisatorisk overblik, detaljeret opgavefokus og samfundsforståelse.
Du vil på holdet møde ledere fra andre virksomheder og organisationer og udveksle med dem i løbet af de 3 dage i procesledede debatter og øvelser. Konsulenterne har mange års erfaring med emnerne på kurset og har selv været ledere i mange år. Kurset foregår i en fortrolig ramme, hvor deltagernes hverdag bringes ind i dialoger og øvelser.

Som deltager får du:

  • Øget opmærksomhed på de komplekse, strukturelle forhold, der kan medvirke til at spænde ben for trivsel og gode resultater i organisationen.
  • Et skarpere blik for, hvordan du sammen med dine kolleger og medarbejdere kan træffe og gennemføre beslutninger, der fremmer opnåelsen af meningsfulde mål for organisationen.
  • En nuanceret forståelse af, hvordan I i din organisation styrker trygheden, skærper evnen til at prioritere samt øger effektiviteten. F.eks. ved at finde veje til at være uenige på en ordentlig måde, sætte ord på dilemmaer og finde løsninger på tværs i åbne dialoger.
  • Inspiration til at tænke eksistentielle tanker om dig selv i din lederrolle – med henblik på at få følgeskab og trivsel i rollen.
  • Inspiration til konkrete løsninger og planer ift. de ledelsesopgaver, du har.

 

Program for kursusdag 1

TIDSPUNKT

EMNE

10.00 – 10.15

Velkomst

10.15 – 11.15

Præsentation gennem musikken

Vi hører det musikstykke, som I hver især har valgt, og som I holder særligt af. På skift siger I lidt om, hvilken betydning dette stykke musik har for jer.
 

11.15 – 12.00

Oplæg om den substantielle kampplads

Hvordan kan vi forstå klodens og vores situation? Hvad er det for to paradigmer, vi befinder os imellem, og hvordan er vi kommet hertil? Vi veksler mellem oplæg og dialog.

12.00 – 12.30

Frokost

12.30 – 13.30

Oplæg og dialog om den substantielle kampplads, fortsat

13.30 – 14.30

Kort oplæg om menneskets 3 affektreguleringssystemer

Hvordan reagerer vores hjerne, når vi står på ’den substantielle kampplads’, og hvad kan vi gøre for at finde balance mellem motivation, trussel og beroligelse?

14.30 – 15.00

Grøn ledelse. Magt og etisk dømmekraft – oplæg

Hvordan kan vi lede med udgangspunkt i etisk dømmekraft og bevæge os selv og organisationerne i en bæredygtig retning? Vi veksler mellem oplæg og dialog.

15.00 – 15.30

Kaffe og kage

15.30 – 17.30

Grøn ledelse. Magt og etisk dømmekraft – oplæg og dialog, fortsat

17.30 – 18.00

Indtjekning på værelserne

18.00

Middag

 

Program for kursusdag 2

TIDSPUNKT

EMNE

9.00 – 10.00

Opsamling på gårsdagens input – og lidt om Søren Kierkegaard og eksistensetik i ledelse

Vi indleder dagen med en overgang til Kierkegaard og eksistensfilosofien.

10.00 – 12.00

David Possen, lektor i filosofi, giver en introduktion til Søren Kierkegaards eksistensfilosofi

12.00 – 12.30

Frokost

12.30 – 13.30

Introduktion til Søren Kierkegaards eksistensfilosofi, fortsat

13.30 – 15.00

Eftertænksomhedstid to og to

To og to udveksler I tanker om jeres ledelse ud fra processpørgsmål, som I får udleveret.

15.00 – 15.30

Kaffe og kage

15.30 – 17.00

Personlig skrivetid

Der bliver tid til at gøre sig tanker og skrive noter om, hvordan din personlighed, eksistens, livserfaring, erkendelseshorisont og bestræbelse som leder samler sig i dit lederskab og i forhold til de opgaver og udfordringer, du står i: I lyset af de første to dages input og samtaler, hvad får du da øje for, at du vil gå hjem og gøre?

17.00 – 17.30

Opsamling og afslutning på dagens program

18.00

Middag

 

Program for kursusdag 3

TIDSPUNKT

EMNE

9.00 – 9.30

Lille komme-til-stede øvelse

9.30 – 10.30

Oplæg om generationer i organisationer

Hvordan kan generationerne komme hinanden i møde på arbejdspladserne? Vi ser på, hvad hver generation ’står for’, baseret på en sociologisk opdeling, og vi ser på ledelsesansvaret ift. at rumme flere generationer i organisationen. Vi veksler mellem oplæg og erfaringsudveksling.

10.00 – 12.00

Dit lederskab

I små grupper drøfter I den ledelsesopgave, som I har med. I får en guide i form af proces-spørgsmål, som I kan tage udgangspunkt i.

12.00 – 12.30

Frokost

12.30 – 14.00

Gruppearbejde om ledelsesudfordringer, fortsat

14.00 – 15.00

Fælles opsamling og afslutning

Vi mødes i plenum og udveksler nogle af de refleksioner, I har delt i grupperne, inden vi runder kurset af sammen.

 

Kursus i 2023
Næste kursus finder sted 27.-29. september 2023

Kursussted
Helenekilde Badehotel, Strandvejen 25, 3220 Tisvildeleje

Pris
Kursusafgift 15.000 kr. eks. moms
Ophold og forplejning 8.750 kr.

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at kontakte en af os:

Sonja Lund på
2515 3410 eller
sonja@cairos.dk

Jan Nørgaard på
2515 9880 eller
jan@cairos.dk