Leder-, medarbejder- og teamudvikling

Parallelt med vores åbne lederuddannelser gennemfører vi skræddersyede leder- og medarbejderforløb eller seminarer, ofte med organisationens kerneopgave som omdrejningspunkt.

Skræddersyede lederudviklingsforløb kan f.eks. handle om:

 • At udvikle et fælles ledelsesgrundlag eller et direktionsgrundlag
 • At uddanne nye ledelseslag i forlængelse af en ændring af ledelsesstrukturen
 • At styrke den gensidige tillid og respekt samt samarbejdskompetencerne i en ledergruppe

Skræddersyede medarbejder- og teamudviklingsforløb kan f.eks. handle om:

 • At styrke den enkeltes selvindsigt
 • At styrke den generelle indsigt i og forståelse for hinanden i et team
 • At styrke kommunikation og samarbejde og evnen til at skabe synergi af forskellighed i et team
 • At give kollegial feedback

Skræddersyede forløb for såvel ledere som medarbejdere kan f.eks. handle om:

 • At skabe en fælles grundforståelse med udgangspunkt i følgende overskrifter:
  Formål, identitet, intention, omdømme, praksis og kompetencer
 • At udvikle et fælles værdisæt, som udtrykker de normer, der skal være gældende i organisationen eller afdelingen
 • At afholde den årlige personaledag

Vi arbejder typisk multiteoretisk og trækker f.eks. på Jungs typepsykologi, den narrative psykologi og den systemiske og anerkendende tilgang.