Fælles grundforståelse

Mange strategiforløb har den indbyggede præmis, at mennesker generelt ikke vil forandringer. Og at alle gør det, de bliver målt på, hvis bare målene og kommunikationen om dem er tydelige nok. I Cairos har vi erfaring med, at de to præmisser er mere ødelæggende end fremmende for trivsel, effektivitet og resultatopnåelse.

Vi står for en radikalt anderledes tilgang til strategiudvikling og implementering, som vi gennem årene har gennemført i en langt række offentlige og private organisationer. Det handler om at turde se medarbejdere og borgere/kunder i øjnene i involverende processer og bygge en ny effektiv identitet og retning op i organisationen. Den gammeldags forestilling om, at mennesker ikke vil forandringer, holder ikke vand, idet medarbejdere og ledere netop gerne vil give deres positive bidrag til den arbejdsplads, som de bruger en stor del af deres liv i. Hvor kommer forestillingen om, at medarbejdere og ledere bare er imod forandringer fra, når vi jo som mennesker gennem hele livet forandrer os, fordi vi påvirkes af både nederlag og gode oplevelser? Det er spørgsmål, vi stiller, når vi engang imellem ser den kunstige forandringsmodstand anvendt som argument for topdown-tilgang på afstand af substansen i egen virksomhed.

Vores erfaring er, at der er et stort strategisk potentiale som med fordel kan bruges i veltilrettelagte strategiforløb. I stedet for at tale om mission, vision og værdier, som ledere og medarbejdere sjældent kan huske, arbejder vi indholdsmæssigt med de samme ”ting”, men i dybere og bredere processer i det, som vi kalder organisationens fælles grundforståelse, som f.eks. Teknisk Erhvervsskole Center i København med 800 ansatte har opbygget i samarbejde med Cairos.

Realistisk strategiforståelse

En strategi uden følelser er ikke nogen reel strategi og hører til i en idealistisk verden et godt stykke væk fra den virkelighed, hvor borgere, kunder og medarbejdere befinder sig i hverdagspraksis, hvor strategien skal være nærværende og retningsgivende i konkret adfærd. En realistisk strategi bygger dels på den arbejdsglæde, der er forbundet med arbejdet, og som skal findes eller genfindes i offentlige og private organisationer og dels på samskabelse af få meningsfulde mål, der kan opnås med fælles og individuel indsats af medarbejdere og ledere.

Den enkle strategiforståelse fremgår af figuren:

Kilde: Lars Bo Kaspersen og Jan Nørgaard, Ledelseskrise i Konkurrencestaten, Hans Reitzels Forlag, 2015.

 

Modellen viser, hvilke spørgsmål de offentlige organisationer skal svare på. Man kan kalde det for organisationens ”ABC model”, som opbygges i involverende processer, inden ledelsen træffer den endelige beslutning. Opbygningen af ABC modellen kræver ledelses- og proceskompetencer, som svarer til det, vi kalder substantiel ledelse.

ABC modellen er afprøvet i praksis i mange offentlige og nogle private virksomheder i gode involverende processer til glæde for både medarbejdere og ledere. Muligheden for at have fokus på opgaven i samarbejde med kollegerne på basis af kompetencer og kunde- eller borgernære tilgange giver positiv energi og revitaliserer organisationerne. I 2017 er strategiopbygningen gennemført i Skatteankestyrelsen.

I bogen ”Ledelseskrise i konkurrencestaten” er idealistisk og realistisk strategiforståelse beskrevet.