Vil du vide mere, så kontakt en af os

Chefkonsulent og medejer
Bodil Mørck
Tel. 2515 9904
bodil@cairos.dk

Chefkonsulent og medejer
Anne Quistgaard
2510 0559
anne@cairos.dk

Chefkonsulent og medejer
Sonja Lund
2515 3410
sonja@cairos.dk

Coaching og supervision

Vi arbejder med coaching på medarbejder-, leder- og direktørniveau.

Uanset organisatorisk placering er vi optaget af at se de problemstillinger, som kunden ønsker at tale om, i lyset af formål, rammer, vilkår og kultur i den organisatorisk kontekst. Med den baggrund kan vi tage fat i kundens hverdagspraksis for at forstå, hvordan kundens egne kompetencer, personlighed, værdier, intentioner og bestræbelser spiller ind, når kunden skal finde måder at bedrive godt medarbejderskab eller god ledelse på i et dilemmafyldt farvand, hvor forandringer ofte står i kø.

Alt afhængig af, hvilke problemstillinger der optager kunden, vil vi i coachingsessioner trække på viden og inspiration fra:

  • Egen praksiserfaring gennem mange år som både medarbejdere og ledere og desuden som undervisere, konsulenter og foredragsholdere med særligt fokus på samspillet mellem individ og organisation
  • En multi-teoretisk faglig tilgang med en særlig forkærlighed for den narrative, den systemiske og den psykodynamiske psykologi, Jungs typepsykologi og forskellige naturvidenskabelige bidrag til at forstå mennesker og grupper
  • Mange års praksiserfaring som coach for ledere og medarbejdere på alle niveauer i forskellige typer af offentlige og private organisationer

Coachingsessionerne kan give afklaring både i forhold til noget organisatorisk, noget ledelsesmæssigt og noget personligt. Det kan f.eks. dreje sig om følelsesmæssige afklaringer i den ene ende af skalaen og om praktiske jordnære ideer til, hvordan kunden kan håndtere forskellige medarbejder- eller ledelsesmæssige problemstillinger, i den anden ende af skalaen. Hovedvægten vil altid ligge i den coachende tilgang, hvor kunden selv ejer sin problemstilling, men vi vil i nogen situationer desuden optræde som sparringspartnere, hvor vi er tydelige med råd og holdninger.

En anden type konsultation sker i grupper, hvor overskriften er gruppesupervision. Deltagerne er teams, der arbejder med forskellige aspekter af samme opgave, ledergrupper eller lederpar, der har en tværgående ledelsesopgave, eller projektgrupper, som er sammensat på tværs af en organisation for at videndele eller løse en særlig opgave. Vi arbejder med de enkelte medlemmers tilgang og værdier, med relationer og dynamikker i gruppen og desuden arbejder vi med, hvordan medlemmerne kan få deres kompetencer i spil i forhold til at løse organisationens opgaver. Rent metodemæssigt er vi inspireret af den systemiske og narrative tilgang, hvor vi anvender en særlig type af respons i form af reflekterende team og bevidning.