Vil du vide mere, så kontakt

Adm. direktør
Jan Nørgaard
2515 9880
jan@cairos.dk

Substantiel ledelse

Substantiel ledelse er en bestræbelse. Det handler først og fremmest om, at vi skal finde de kompetencer, værdier og motivationsfaktorer i os selv og andre, som skaber arbejdsglæde og resultater i vores organisation. Det sker ved at have fokus på opgaver og faglighed, relationer samt psykologisk ro og strategisk retning i hverdagspraksis. Disse tre punkter holdes først og fremmest sammen af, at alle beslutninger og handlinger i det substantielle ledelsesarbejde skal være meningsskabende og meningsbærende og forankret i et grundigt svar på, hvorfor organisationen er til.

Se mere om substantiel ledelse

Substantiel ledelse kan sammenfattes i en enkel model. Opgaver, relationer samt psykologisk ro og strategisk retning er hinandens forudsætninger:

Opgaver, relationer samt psykologisk ro og strategisk retning er hinandens forudsætninger:

  1. Den faglige opgavevaretagelse skal ses i sammenhæng med det relationelle samt den psykologiske ro og strategiske retning.
  2. Det samarbejdende relationsfokus skal ses i sammenhæng med den faglige opgavevaretagelse og den psykologiske ro og strategiske retning.
  3. Den psykologiske ro og strategiske retning skal ses i sammenhæng med det relationelle og opgavevaretagelsen.

Når det substantielle ledelsesarbejde virker i praksis, tænker lederen ikke på, at der skal være disse sammenhænge. For sammenhængene virker, når arbejdsglæde og flotte resultater opnås.

2-dages kursus i substantiel ledelse

Kurset er tiltænkt ledere, der over et par dage ønsker at løfte blikket fra dagligdagens komplekse opgaver, skue ind i den samfundsmæssige og organisatoriske kontekst sammen med ligesindede og koble nye indsigter til det personlige lederskab

Se næste kursus

Book et foredrag

Med afsæt i 2 bøger: Jan Nørgaard og Lars Bo Kaspersen: ’Ledelseskrise i Konkurrencestaten’ samt Jan Nørgaard: Substantiel ledelse. ’Et svar på demokratiets krise’ og andre tværfaglige kilder giver Cairos foredrag om de organisatoriske, samfundsmæssige og ledelsesmæssige problemstillinger, som gør det vanskeligt at lede og samarbejde i dag. Vi giver både en analyse af årsagerne til problemstillingerne og forslag til, hvad der skal til for at ændre forholdene.

Kontakt Jan Nørgaard på 2515 9880 eller jan@cairos.dk, hvis du vil vide mere.