Vil du vide mere, så kontakt en af os

Chefkonsulent og adm. dir.
Jan Nørgaard
2515 9880
jan@cairos.dk

Chefkonsulent og medejer
Bodil Mørck
Tel. 2515 9904
bodil@cairos.dk

Chefkonsulent og medejer
Anne Quistgaard
2510 0559
anne@cairos.dk

Chefkonsulent og medejer
Sonja Lund
2515 3410
sonja@cairos.dk

Krisehåndtering

Når kriser opstår, kan de ydre tegn være dårlige APV’er, højt sygefravær, stor medarbejderomsætning, dårlig kommunikation og ledelse m.v. Det kræver en særlig blanding af forskelligartede menneskelige og organisatoriske kompetencer at gå ind og hjælpe organisationerne i disse situationer.

I Cairos tager vi udgangspunkt i, at organisationer først og fremmest betår af mennesker, og derfor er organisationer sårbare, og det kalder på både nænsomhed og skarphed i proces og analyse. Derfor består et ”kriseteam” i Cairos ofte af en konsulent, der har sin spidskompetence i det psykologiske og individuelle og en konsulent med strategiske kompetencer, da strukturelle forhold ofte udgør en bagvedliggende årsag til krisen, som ledelsen ikke har fået håndteret i konteksten. De to konsulenter har begge omfattende erfaring med forskellige typer af organisatoriske ubalancer og dysfunktionaliteter.

Eksempler på krisehåndtering i organisationer

Krisehåndteringsopgaverne er underlagt en særlig fortrolighed i kontrakten mellem opdragsgiver og Cairos. Af respekt for vores kunder og de kontraktuelle forhold er eksemplerne anonymiseret:

Involveringsproces på baggrund af dårlig trivsel

Bestyrelsen i en privat virksomhed henvender sig, fordi man har konstateret, at trivslen i organisationen er blevet meget dårlig. Efter en grundig interviewrunde og analyse, hvor alle bliver hørt, står det klart, at der hersker et stærkt misforhold mellem direktøren og organisationen. Cairos bistår med en afslutning for direktøren.

Reorganisering som følge af APV-resultat

Gennem en årrække har APV’erne i en organisation været blodrøde, og Cairos bliver bedt om at hjælpe ledelse og tillidsmænd. En proces igangsættes, hvor alle involverede kommer til orde. Sideløbende udarbejder vi en analyse, der fører til den konklusion, at organisationen skal udvikles og ledelsesstrukturelle forhold bør ændres. Strukturen og organiseringen er nu ændret, og organisationen udvikler sig med ny ledelse.

Genopbygning efter ny organisatorisk rammesætning

Et konsulentfirma konstaterer, at noget alvorligt er galt i topledelsen hos en kunde. Kunden beder Cairos undersøge påstanden og får rammesat den nødvendige justering og videreudvikling af organisationen.