Psykoterapi i trygge og fortrolige rammer

I Cairos tilbyder vi psykoterapi, både individuelt og parterapi. Vi trækker på en bred vifte af terapeutiske metoder som narrativ, eksistentiel, systemisk, psykodynamisk, metakognitiv, humanistisk, gestalt og jungiansk terapi.

Livskriser, psykisk sårbarhed, selvudvikling

Det hører med til menneskelivet at have perioder, hvor man oplever sig som mindre velfungerende eller bare lid ude af takt med sig selv. Vi kan alle blive ramt af ulykkelige begivenheder, svære livsomstændigheder eller andre kriser. Vi kan reagere med oplevelsen af ikke at have hånd om vores eget liv, eller med depression, angst og uro. Mange af os har opfattelsen, at det skal vi klare alene. Måske trækker vi på vores nærmeste eller en fortrolig ven. Men ofte kan det være hjælpsomt at få professionel støtte til at komme til et bedre sted i livet.

Vi lægger stor vægt på, at du føler dig mødt med empati og forståelse. Det er dig, der er ekspert i dit eget liv, og i terapien vil vi sammen bl.a. undersøge dine overlevelsesmekanismer, dine tanker om dig selv, positive og negative følelser, dine handlemønstre og måder at klare svære ting på. Sammen med terapeuten undersøger du, hvad der måske modarbejder, at du trives, og hvad der i stedet vil være hensigtsmæssigt og støttende for dig.

Vi udarbejder ikke diagnoser, og vi behandler ikke svær psykisk sygdom, så hvis vi under et terapiforløb erkender, at terapien i vores regi ikke rækker, vil vi henvise dig videre til anden behandling.

Priser

Du kan gå i terapi som privatbetalende, hvis du ønsker at holde det adskilt fra din arbejdsplads.

Prisen for individuel terapi er 800 kr. pr. session. En session varer 1,5 time.
Prisen for parterapi er 1.000 kr. pr. session. En session varer 1,5 time.
Er du under 25 år, er prisen for terapi 600 kr. pr. session og for parterapi 800 kr. pr. session.


Terapeuten

Sonja Rebien Lund har en 4-årig psykoterapeutisk efteruddannelser og er medlem af Psykoterapeutforeningen. Hun arbejder også med organisations-, strategi-, leder- og medarbejderudvikling. Dels på individniveau i form af coaching og rådgivning, dels på team-, afdelings- og organisationsniveau. Det kan du læse mere om her.


Sonja Rebien Lund

Chefkonsulent og psykoterapeut

Sonja Reiben Lund

Tel. 2515 3410
sonja@cairos.dk

 

Sonja har en 4-årig psykoterapeutisk uddannelse fra DIPSU, Dansk Institut for Psykoterapi fra 2010. Hun har erfaring med individuel terapi og parterapi, og hun arbejder med temaer som f.eks. angst, eksistentielle kriser, sorg og tab, modløshed og depressive følelser. Hun arbejder desuden som rådgiver i Psykiatrifonden.

Som terapeut arbejder Sonja metodefleksibelt. Hun orienterer sig via narrativ, eksistentiel, systemisk, psykodynamisk, metakognitiv, humanistisk, gestalt og jungiansk terapi og kan også inddrage kreative metoder som kunstterapi og kropterapi, hvis det viser sig relevant. Sonja er optaget af, hvor vigtig og helende en god og tillidsfuld relation mellem klient og terapeut er. Hun går ind i terapien med nænsomhed, og du kan som klient regne med at få både kærlig forståelse og passende modspil.