Cairos Universitet

2 halvdagsseminarer om mening og substans i liv og ledelse

Mening og substans er omdrejningspunktet for Cairos Universitet, som enkeltstående halvdagsarrangementer, hvor en foredragsholder med stor viden inden for sit felt sætter refleksioner i gang. Næste arrangement bliver den 1. september, hvor Karen Fastrup, forfatter til bogen Hungerhjerte, vil fortælle om, hvordan eksistentielle kriser kan rumme mulighed for nye veje. Sammen drøfter vi, hvordan vi f.eks. i højere grad kan udnytte egne livskompetencer i den udfordrende og spændende tid, vi lever i. Hent beskrivelsen her


Se et lille glimt fra første Cairos Universitets-session med filosof David Possen og direktør Jan Nørgaard.

Seneste Cairos Universitetsarrangement handlede om vikingernes indflydelse på vores verdensorden, om magt og ligestilling i historisk perspektiv samt om pandemier og hvad vi kan lære af dem. Jeanette Varberg, arkæolog, museumsinspektør på Nationalmuseet og forfatter, dykkede ned i vores fortid og gjorde os klogere på historien.


Cairos Avis med interviews og artikler om ledelse

Vi vil gerne dele vores nye, helt særlige artikelsamling med dig. Vi kalder den Cairos Avis, og vi håber, skriverierne i den vil være til inspiration. Det har siden den første nedlukning været et langt år med mange afsavn, ikke mindst ift. at kunne mødes. Når man ikke bare frit kan det, hvad gør man så? Jo, så bliver samtalen ekstra vigtig. I Cairos Avis kan du læse nogle af de samtaler, vi har haft med ledere om deres erfaringer og refleksioner over lederskabet. Vi har også selv skrevet om forskellige emner som eksistentiel tænkning, paradoksledelse samt om krænkelser og den måde, de håndteres på i organisationer. Endelig kan du også se, hvad vi har i støbeskeen med hensyn til sommerens og efterårets åbne lederuddannelser. Download avisen her


Cairos og Deloitte skal hjælpe Socialforvaltningen i København med at udvikle deres service- og arbejdspladskultur

Sammen har vi vundet et udbud fra Socialforvaltningen i København. Det sociale område handler om udsatte børn og voksne samt mennesker med handicap, og ledere og medarbejdere i forvaltningen ønsker at møde borgernes behov og understøtte borgerne i deres liv. Vi har fået lov til at hjælpe med at undersøge, hvordan forvaltningen kan videreudvikle deres service- og arbejdskultur i den forbindelse.


Cairos og Skatteministeriets koncern

Cairos har vundet et udbud for Skatteministeriets Koncern, som betyder, at vi i samarbejde med Administrations- og Servicestyrelsen skal udvikle og afholde skræddersyede lederudviklingsforløb for ledere, som er nye i lederrollen. Uddannelsen hedder ’Ny leder i SKM’. Uddannelsen skal styrke koncernspecifik og praksisnær ledelse og skal etablere et ledelsesnetværk på tværs af styrelserne i Skatteministeriet. Hvert forløb består af 5 moduler – i alt 9 dage. Lederne tilbydes desuden individuel coaching.


På tur med Søren Kierkegaard gennem Københavns gader

Læs artiklen her


Cairos og coronavirus

Regeringen har siden den 11. marts 2020 og nu med forlængelse til foreløbigt 13. april henstillet virksomheder og organisationer til kun at forsamles om nødvendige opgaver og ellers i videst muligt omfang at arbejde hjemmefra. Det medfører, at vi i Cairos i samarbejde med vores kunder vælger at flytte f.eks. aftalte kurser og uddannelsesmoduler frem i tid.
Hvad angår møder og coachinger har vi gennem den seneste uge gjort os gode erfaringer med netbaseret gennemførelse, via Microsoft Teams, Skype eller Facetime. Ønsker du et fysisk møde på Cairos’ kontor, efterlever vi regeringens henstillinger om at holde afstand, afstå fra håndtryk samt opretholde en grundig hygiejne.
Hvis du har en aftale med os og gerne vil vende gennemførelsen med os, er du meget velkommen til at tage kontakt til den af os, som du har en aftale med.

Hvad angår møder og coachinger gennemfører vi gerne aftalte sessioner. Ingen i Cairos har rejst uden for landets grænser de seneste 2,5 måned. Forudsat at du heller ikke har rejst til et af de områder, hvortil Udenrigsministeriet fraråder rejser, er du velkommen. Vi efterlever regeringens henstillinger om at holde afstand, afstå fra håndtryk samt opretholde en grundig hygiejne.

Hvis du har en aftale med os og gerne vil vende gennemførelsen med os, er du meget velkommen til at tage kontakt til den af os, som du har en aftale med.


Til kamp mod samfundsuhyret

I denne nye bog fra FOA analyserer Jan Nørgaard, hvorfor det bliver svært at få gennemført en nærhedsreform, og hvad der skal til for at få det til at ske i praksis i en reform af den offentlige sektor. Artiklen hedder ”til kamp mod samfundsuhyret” og findes på side 29. Bogen er udarbejdet til FOA’s Ledertræf i 29. og 30. oktober 2019, Nyborg Strand. Se bogen her


Traditionalister og substantielle ledere

Lederweb har bedt Jan Nørgaard skrive om traditionel ledelse og substantiel ledelse og herunder pege på 10 afgørende ledelsespunkter på baggrund af bogen Substantiel ledelse – et svar på demokratiets krise. Læs artiklen her


Se Rane Willerslev i samtale med Jan Nørgaard om ledelse med substans

En dag tidligt på året mødtes Rane Willerslev, direktør for Nationalmuseet, med Cairos og vores kunder til en eftermiddag om ledelse, hvor Rane udfoldede sine erfaringer som øverste leder af Nationalmuseet.


Se interview med Jan Nørgaard om kapitalismen der er rykket ind i hjernerne i den offentlige sektor

Læs artikel på ugebreveta4.dk

Læs artikel på avisen.dk


120 ledere på formandsmødet i Skolelederforeningen drøftede substantiel ledelse på baggrund af den seneste bog

Læs artikel her


Cairos på ledelseskonference 8. februar 2019 med ledere på gymnasieområdet

Tilmelding her


En smuk eftermiddag med tanker og samtaler om substantiel ledelse

Den 11. september mødtes vi i Cairos med kunder og gode venner af huset til en festlig fejring af Jan Nørgaards nye bog Substantiel ledelse. Et svar på demokratiets krise. Journalist ved Weekendavisen, Hans Mortensen, stillede de åbne spørgsmål, der foldede teori og praksiserfaring med substantiel ledelse ud for et engageret og spørgelystent publikum, og Jan Nørgaard, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Bagmandspolitiet), Morten Niels Jakobsen, samt professor, dr.med., administrerende overlæge, Lars Østergaard, Infektionsmedicinsk afd., Aarhus Universitetshospital gav deres bud på hovedpointerne i det at lede med substans. Hans Reitzels Forlag/Gyldendal har udarbejdet en kortfattet video om hovedbudskaberne i bogen, se vedlagte med forfatteren.


Kom til bogreception den 11. september kl. 15 – 17

For tre år siden udkom Jan Nørgaard og Lars Bo Kaspersens bog Ledelseskrise i konkurrencestaten, hvor ledelsestænkningen substantiel ledelse blev introduceret. Nu er Jan klar med en ny bog, Substantiel ledelse. Et svar på demokratiets krise. Bogen udkommer den 11. september 2018. I den nye bog folder Jan den substantielle ledelsetænkning yderligere ud og viser, hvordan den kan anvendes i en reorganisering af den offentlige sektor. Se mere om bogreceptionen i Gyldendals lokaler på udgivelsesdagen den 11. september her.


Ny chefkonsulent i Cairos

Lene Bastrup Jørgensen kommer fra en stilling som forskningschef i Hopsitalsenhed Midt, hvor hun har arbejdet med sundhedsudvikling, herunder innovation og sundhedsedukation. Hun har 5 års ledererfaring og har haft ansvar for opbygning og udvikling af forskningsmiljøer. Hun har en cand.cur.-uddannelse samt ph.d. indenfor Folkesundhed med teoretisk fokus på ‘self-management og coping’. Se Lenes cv her.


Videnskab og Lidenskab i Ledelse En smuk eftermiddag med tanker og samtaler om substantiel ledelse

18. januar 2018 starter vi en ny version af vores refleksions- og dialogforløb for erfarne ledere. hvor særdeles kompetente og spændende forskere kommer med oplæg, der danner grundlag for dialog med substans i forhold til samfund, organisation og mennesker. Forløbet er en slags tanke-åbner og innovationsindsprøjtning, hvor deltagerne virkelig får gentænkt eget lederskab, og hvordan de agerer i egen organisation i et samfunds- og individperspektiv.

Vi udbyder forløbet som en seminarrække på 5 enkeltdage, hvor man enten kan tilmelde sig som enkeltperson eller som ledergruppe. Man kan vælge hele seminarrækken eller enkeltstående seminardage.

Er du interesseret i at høre mere, så kontakt Bodil Mørck 2515 9904 eller Sonja Lund 2515 3410. Du kan også læse mere om Videnskab og Lidenskab i ledelse her.


Cairos på Folkemødet

Torsdag, den 15. juni kl. 16:30 er Jan Nørgaard moderator i Domstolenes Telt i en debat om ledelsesmæssige udfordringer i konkurrencestaten. Paneldeltagerne er Marianne Jelved (RV), Thorkild Olesen (Danske Handicaporganisationer) Anni Pilgaard (Dansk Sygeplejeråd), og Annette Hummelshøj (Skatteankestyrelsen).


Cairos på TV2 News

Umiddelbart efter regeringens lancering af Ledelseskommissionen den 15. marts 2017 blev Jan Nørgaard interviewet i TV2 News. Hovedbudskabet i interviewet var, at staten bør trække styringsfikseringen tilbage og samtidig give det fulde ansvar til lederne af de offentlige organisationer. Det giver bedre trivsel og bedre resultater – og er i øvrigt en rigtig god business case.


DR2 Morgen og P1

Jan Nørgaard og medforfatter Lars Bo Kaspersen var 25/9 2015 i P1 og DR2 Morgen, hvor de fortalte om deres nyudgivede debatbog: “Ledelseskrise i konkurrencestaten”. Lyt til udsendelsen på P1 nedenfor.


Cairos i Grønland


Slædehund holder sommerferie, men det gjorde Cairos ikke. Bodil har undervist dommere og administrative ledere i Retten i Grønland i ledelse 18.7 til 22.7. Det foregik i Sisimiut.


Cairos på Folkemødet på Bornholm

Jan Nørgaard modererer debatten i FTF’s Lederråd med temaet ’Ledelse mellem forkælelse og rettidig omhu’. Er de offentlige ansatte forkælede, uden selvkritik og uden blik for fremtidens velfærd, som det har været debatteret i dette forår? Eller er der snarere tale om strukturelle faktorer, der hindrer, at medarbejdere og ledere i fællesskab kan udvikle deres arbejdsplads, fordi der er opstået et uklart ledelsesrum med en styringsfiksering, der presser både trivsel og resultatopnåelse?

Debatten foregår hos BUPL i Pædagogernes telt lørdag den 18. juni kl. 14.30 – 15.30


Eftermiddagsseminar i Cairos

Substantiel ledelse – behov for et nyt ledelsesfokus i konkurrencestaten

Torsdag den 26. april samledes Cairos’ kunder og gode relationer i Salon K i Huset i Magstræde til en eftermiddag, hvor vi stillede skarpt på de udfordringer, som sammenstødet mellem velfærdsstatens og konkurrencestatens værdier og den deraf følgende styringsfiksering medfører for ledelse, samarbejde og ydelser i den offentlige sektor.

Lars Bo Kaspersen, Professor ved Københavns Universitet, Jan Nørgaard, Chefkonsulent i Cairos samt Marianne Jelved, MF og tidligere minister holdt indlæg og satte refleksioner i gang om karakteren af den ledelseskrise, der manifesterer sig i et uklart ledesesrum og i vanskelighed ved at finde eksistentiel mening samt kunne prioritere med rettidig omhu i opgaveløsningen.

Panelet bestående af Kim Brinckmann, Vicedirektør ved Københavns Universitet, Anette Hummelshøj, Direktør i Skatteankestyrelsen samt Niels Højbjerg Stadsdirektør i Aarhus Kommune nuancerede oplæggende ved at dele deres egne praktiske ledelseserfaringer, og derefter deltog alle i dialog og debat. For, som Marianne Jelved udtrykte det: Substantiel ledelse er markarbejde og som skabt til den offentlige sektor, der lever af at have en mening med det, de udfører.

Reception

80 mennesker var 11.9 samlet til faglig reception i Gyldendals fine lokale, som Hans Reitzels Forlag stod for i samarbejde med Cairos. Se billederne her.

Udgivelsen af den nye bog ”Ledelseskrise i Konkurrencestaten” af Lars Bo Kaspersen og Jan Nørgaard handler om det uklare ledelses- og samarbejdsrum, som er strukturelt betinget, og forklarer hvorfor ledelse er blevet svært. Med cases fra Herning og Teknisk Erhvervsskole Center m.fl. viser bogen at det trods alt er muligt at opnå både høj trivsel og effektivitet med substantiel ledelse og realistisk strategiforståelse.