Vil du vide mere, så kontakt en af os

Chefkonsulent og adm. dir.
Jan Nørgaard
2515 9880
jan@cairos.dk

Chefkonsulent og medejer
Bodil Mørck
Tel. 2515 9904
bodil@cairos.dk

Chefkonsulent og medejer
Anne Quistgaard
2510 0559
anne@cairos.dk

Chefkonsulent og medejer
Sonja Lund
2515 3410
sonja@cairos.dk

Fælles grundforståelse

Mange strategiforløb har den indbyggede præmis, at mennesker generelt ikke vil forandringer. Og at alle gør det, de bliver målt på, hvis bare målene og kommunikationen om dem er tydelige nok. I Cairos har vi erfaring med, at de to præmisser er mere ødelæggende end fremmende for trivsel, effektivitet og resultatopnåelse.

Vi står for en radikalt anderledes tilgang til strategiudvikling og implementering, som vi gennem årene har gennemført i en langt række offentlige og private organisationer. Det handler om at se medarbejdere og borgere/kunder i øjnene i involverende processer og bygge en ny effektiv identitet og retning op i organisationen.

Grundforståelsen består af sætninger, der er destilleret ud af en række fortællinger fra den organisatoriske praksis, inden for følgende 6 områder, som der findes empirisk evidens for:

  1. Formål: Hvad er det, vi er til for, som er større end os selv?
  2. Intention: Hvad brænder vi for at arbejde henimod?
  3. Identitet: Hvad gør os til noget særligt, som vi er stolte af?
  4. Omdømme: Hvilke fortællinger skal der være om os?
  5. Praksis: Hvad skal vi have særlig fingerspidsfornemmelse for i daglig ledelsespraksis?
  6. Kompetencer: Hvilke kompetencer skal vi have for at leve grundforståelsen i praksis?

  Vores erfaring er, at der er et stort strategisk potentiale som med fordel kan bruges i veltilrettelagte strategiforløb. I stedet for at tale om mission, vision og værdier, som ledere og medarbejdere sjældent kan huske, arbejder vi indholdsmæssigt med de samme ”ting”, men i dybere og bredere processer i det, som vi kalder organisationens fælles grundforståelse.