Vil du vide mere, så kontakt en af os

Chefkonsulent og medejer
Bodil Mørck
Tel. 2515 9904
bodil@cairos.dk

Chefkonsulent og medejer
Anne Quistgaard
2510 0559
anne@cairos.dk

Chefkonsulent og medejer
Sonja Lund
2515 3410
sonja@cairos.dk

Konfliktløsning

Når mennesker mødes, opstår både sød musik og støj. Støjen udvikler sig nogen gange til larm og larmen til konflikt, hvor vi føler os misforståede og bliver ubehageligt til mode over den måde, vi bliver positioneret på.

I Cairos forstår vi konflikter, som noget der ind i mellem hører med til menneske- og arbejdslivet. Mennesker har forskellige historie og erfaringer. Vi ser noget forskelligt, vi mener noget forskelligt og har forskellige værdier. Nogen gange kommer holdninger eller værdier op at slås. Udvikler det sig til en konflikt, påvirker det relationerne.

Mennesker, der er rammes af en konflikt, gør altid nogle forsøg på at komme den til livs. Det lykkes for det meste, men nogen gange låser konflikten sig fast. Her kan det være hjælpsomt at kalde på en leder, en HR konsulent eller en ekstern konsulent.

Vi konsulenter i Cairos arbejder ud fra en tilgang, hvor vi ikke er ude på at finde fejlen og placerer skylden. I stedet er vi optaget af, at hver part kommer til orde og forstår, hvad der er vigtigt for vedkommende selv – og også hvad der er vigtigt for den anden part. Ambitionen er derfor at løsne op for fastlåste forestillinger eller forståelser. Vi ser på konflikten som noget, der er skabt mellem mennesker, men ikke som noget iboende i mennesker. Derfor forstår vi konflikten som problemet – og ikke menneskerne som problemet.

Konflikter opstår både mellem sidestillede kolleger og i leder-medarbejder relationer. Når konflikter er flyttet ind i en relation mellem to parter, vil vi som udgangspunkt tage en til to individuelle samtaler med hver part. I samtalen vil vi spørge ind til konflikten og den effekt, konflikten har for personen selv, opgaverne og kollegerne.

Når begge parter har haft lejlighed til at fortælle deres historie, og hvad de håber på, der skal komme ud af forløbet, afholder vi en til to fælles samtaler. Her er fokus, at begge parter kommer til orde, men også at de får lyttet til den anden part. Målet med den fælles samtale er, at en lidt større forståelse vokser frem, og at der skabes forudsætninger for, at der måske med tiden kan blive mere foretrukne samarbejder.

Når konflikter opstår mellem teams eller afdelinger, arbejder vi ud fra samme konfliktforståelse som beskrevet ovenfor, men metoden adskiller sig. Her vil vi ofte afholde fokusgruppeinterviews med deltagerne, inden vi efterfølgende afholder et seminar. På seminaret vil vi arbejde to og to, i grupper og i plenum. Vi undersøger effekterne af konflikten, og hvad man håber, kan træde i stedet for konflikten. Vi ser på områder, hvor konflikten ikke har sat sig fast, og undersøger, hvad det er for værdier, der ligger bag de forskellige positioner. Målet er også her, at der vokser en større forståelse frem af processen på seminaret, at alle kommer til orde, og at alle forholder sig til, hvad de ønsker sig i forhold til samarbejde og relationer på deres arbejdsplads.