Vil du vide mere, så kontakt en af os

Chefkonsulent og medejer
Bodil Mørck
Tel. 2515 9904
bodil@cairos.dk

Chefkonsulent og medejer
Anne Quistgaard
2510 0559
anne@cairos.dk

Chefkonsulent og medejer
Sonja Lund
2515 3410
sonja@cairos.dk

Facilitering og processtøtte

Når organisationer arbejder med strategi, ledelsesgrundlag, tilfredshedsmålinger, fusionsarbejde eller andre væsentlige temaer, er der mange interesser og dagsordner, som ledere og medarbejdere bærer med sig ind i arbejdsmøder eller seminarer.

De fælles erfaringer og de fortællinger, deltagerne har om hinanden, flytter også med ind i arbejdet. Nogle gange er disse fortællinger en god base for at lytte til hinanden, andre gange spærrer de for lytningen.

Afdelinger og individer kan have forskellige perspektiver på prioritering og fokus. Der kan være forskellige synspunkter på, hvad der er øverste strategiske retning, eller hvad der er organisationens overordnede formål.

Ofte vil vi som organisationsmedlemmer være optaget af at lytte efter enighed. Forventningen til en mødeleder vil være, at personen kan trække de fælles ting frem. Derfor kan der være en risiko for, at den viden og erfaring, der ligger bag de forskellige positioner, ikke finder vej ind i øregangen. Uenigheder og tvivl er dynamiske faktorer, som kan være vanskelige at navigere i som mødeleder. Samtidig er begge dele vigtige for, at en organisation kan forblive levende og have udvekslinger af substantiel karakter.

Cairos tilbyder en professionel processtøtte i forhold til, at forskelle og uenigheder udfoldes og meningsskabes. Vi har lang erfaring med at yde processtøtte for mindre og større grupper og har stået for mange møder for direktioner og ledergrupper og for store organisationsseminarer. Når vi står for procesdelen, giver det deltagerne mulighed for at kunne koncentrere sig om det faglige indhold, egne refleksioner og dialogen med kollegerne. Desuden står vi som garant for, at der kan komme givende og meningsskabende uenighedsdialoger frem, og at alle parter kommer til orde.

Tilrettelæggelse af seminarer eller forløb med procesledelse

For at kunne yde en professionel processtøtte må vi kende til virksomhedens kerneopgaver og til de forskellige typer af erfaring, viden og forståelser, som præger organisationens medlemmer. Som vores forberedelse til et seminar eller forløb vil vi derfor, ud over at mødes med opdragsgiver, også mødes med f.eks. ledere og faglige nøglepersoner, gerne i form af en fokusgruppe-samtale. På baggrund af input fra disse samtaler udarbejder vi sammen med en projekt- eller styregruppe et program for seminaret eller forløbet.

Deltagernes mentale forberedelse til et seminar går jo ofte i gang samtidig med en mødeindkaldelse. Vi har erfaring med, at det er værdifuldt, at deltagerne enten individuelt eller i grupper arbejder med nogle mindre refleksionsopgaver som optakt.

Seminarer og møder tilrettelægges, så der er en afveksling mellem interviews, gruppearbejder, kreative elementer og oplæg.

Efter seminarer vil der ofte være behov for en viderebearbejdning – en ’bagberedelse’. I nogen tilfælde udarbejder Cairos en opsamling eller en anbefaling – i andre tilfælde gør kunden det selv.

Møder og seminarer vil altid været baseret på en samskabende tilgang, hvor vi faciliterer, at enkeltpersoner og grupper kommer til orde. Vi arbejder ofte med udgangspunkt i en narrativ tilgang, hvor vi er på udkig efter fortællinger, der siger noget om menneskers bestræbelser, håb, kunnen og erfaringer.