Vil du vide mere, så kontakt

Adm. direktør
Jan Nørgaard
2515 9880
jan@cairos.dk

Organisationsudvikling

Organisationer er levende størrelser, der med de ansattes menneskelige og faglige kompetencer har et iboende potentiale, som skal aktiveres. I organisationsudviklingen forbinder vi det individuelle og organisatoriske med psykologisk ro og strategisk retning.

Se mere om organisationsudvikling

Det vigtigste spørgsmål at stille for os som konsulenter og for organisationens ledelse er, om det giver mening. Medarbejdere og ledere vil og kan ændre adfærd, når det giver mening. Det meningsfulde er omdrejningspunktet i den organisationsudvikling, som vi står for i Cairos.

Det kan være fint, at organisationer har mission og visioner som grundlag for deres strategi. Men hvis disse identitets- og retningsformuleringer er dekoblet fra organisationsudviklingen og fra de menneskelige motivationsfaktorer, mangler der substans. Det er et stort problem for mange private og offentlige organisationer. Vi sondrer derfor mellem idealistiske (naive) og realistiske strategier. I organisationsudviklingen er vi optaget af den individuelle og organisatoriske substans i modsætning til idealistiske strategier, der ikke er tilstrækkeligt funderet i organisationens realitet, retning og mening.

Realistisk organisationsudvikling med meningsfulde mål bidrager både til en klar strategisk retning, til et tæt forbundet samarbejde mellem ledelse og medarbejdere og til resultater, der giver anerkendelse hos bestyrelser og politiske ledelser. Nøglen er involvering af alle, så potentialet kan frigøres og anvendes i organisationens tjeneste. En særlig form for demokratisk involveringsledelse i arbejdsgrupper har Cairos stået for i vidt forskellige organisationer. Resultaterne af involveringsprocesserne giver topledelsen et substantielt grundlag for deres beslutninger om hvilken retning, organisationen skal udvikle sig i.