Grøn ledelse
2-dages seminar den 9.-10. oktober om ledelse med etisk dømmekraft i samtidens kriser.
Personlighed og substans i ledelse
3 x 3 dages praksisnær uddannelse for ledere med personaleansvar.
Compassion-fokuseret ledelse
For ledere, der har deltaget i Personlighed og Substans i Ledelse.
2-dages seminar den 3.-4. oktober om ledelse, der bidrager til psykologisk tryghed og trivsel.
Heldagsseminar
Naturen i os selv og omkring os – ledelse med etisk dømmekraft

Den 4. oktober 2023 kl. 10-16

KONTAKT CAIROS


Cairos A/S
Nygade 7, 1. tv
1164 København K

Tel: 2515 1945

cairos@cairos.dk

Specialister i ledelse og organisationsudvikling

NYHEDER


Cairos holdt bogreception i anledning af Jan Nørgaards nye bog

Karin Steen SteffensenTak til alle jer, der kom til vores fejring af bogen Politik og ledelse med etisk dømmekraft – et grønt manifest og tak til jer, der med faglige bidrag og feedback har bidraget til bogens tilblivelse.

Salon K summede af god energi og samtalelyst fra både deltagere og oplægsholdere. Vi var med Jan på en tur gennem udvalgte pointer fra bogen: Fra velfærdsopbygning til eksistenskrise og den udfordrende transformation fra den nuværende samfundsepoke og over i det grønne samfund. Karin Steen Steffensen, skipper på Togtet på DR, mindede os om, at vi er sansende væsner, der har mulighed for at genetablere den etiske og sanselige forbindelse til kloden, til naturen i og omkring os. Et levende eksempel på hvordan ledelse med etisk dømmekraft kan fortolkes og udleves i praksis. Vi fik også et glimt af klimaprofessor Sebastian H. Mernild, som var med på video fra forblæste marehalmsklitter med budskabet om, at vi har travlt med at transformere vores samfund væk fra den fossile energi og over i bæredygtige løsninger.

Bogreception Jan Nørgaard til bogreception
Bogreception Bogreception
Bogreception Bogreception

Både Sebastian H. Mernild og Karin Steen Steffensen indgår i bogen, som nu efter bogreception er udkommet og kan købes på f.eks. saxo.com eller universitypress.dk/shop. Nyt seminar er udviklet og afvikles første gang 9.-10. oktober 2024. Program kan ses her.

“Det er en super fed bog, som jeg har læst hurtigt, fordi den inviterer til det. Skarp pen og masser af tanker sættes i gang. Jeg håber på, at vi i det femte samfund får tilvejebragt de træk, du beskriver, og dertil at vi for alvor sættes fri som mennesker. Det var virkelig god læsning.”

—Jeppe Olsen, administrationschef, politiet, Færøerne.

Cairos Universitet i Vartov

Mening og substans er omdrejningspunktet for Cairos Universitet, som enkeltstående arrangementer, hvor en eller flere foredragsholdere med stor viden inden for deres felt sætter refleksioner i gang.

Den 4. oktober havde vi sammen med vores kunder og to gæsteforelæsere en helt særlig dag under overskriften Naturen i os selv og omkring os – ledelse med etisk dømmekraft.

Morten Dige fra Århus Universitet tog udgangspunkt i Hartmut Rosas begreb om det moderne accelerationssamfund og dets forsøg på stabilisering gennem at skrue op for tempoet i forhold til især 3 områder:

  • Det teknologiske, hvor informationsteknologien ændrer radikalt på vores hverdag
  • De sociale forandringer, hvor livsformerne ændrer sig, og pålideligheden af erfaringer aftager
  • Livstempoet, hvor vi multitasker og tidsoptimerer og alligevel har oplevelsen af at være på hælene og mangle tid

Meget tyder på, at hverken vi eller naturen som sådan kan holde til dette høje tempo og den stadige optimeringsbestræbelse.

Mennesker, organisationer og kloden lider. Som modvægt fremhæver Hartmut Rosa resonansbegrebet, hvor vi bliver berørt af hinanden og af verden og oplever at forbinde os med noget, der er større end os selv.

Vores anden gæsteforelæser, skipper og højskolelærer Karin Steffensen Steen, talte om ledelse og hvad der skal til for at skabe et glad skib på et togt over Atlanten i vikingernes fodspor. Her peger hun på nogle vigtige ledelsesmæssige dyder, som hun selv praktiserer:

  • At finde sin egen vej i det at lede
  • At inddrage ved at spørge
  • At alle kender målet
  • At have en klart kommunikeret højeste værdi – på skibet er det sikkerheden for besætningen
  • At holde kaffemøde med sin tvivl, når den dukker op

Karin fortalte om den særlige oplevelse af forbundethed til jorden og elementerne og sorgen vi kan have, når vi oplever at vi mister kontakten til naturen i os og udenom os.

Oplæg og erfaringsudvekslinger gav resonans hos os alle. Tak for en berørende dag.

Skipper Karin

Se et lille glimt fra første Cairos Universitets-session med filosof David Possen og direktør Jan Nørgaard.


Cairos Avis med interviews og artikler om ledelse

Vi vil gerne dele det seneste nummer af vores Cairos Avis, og vi håber, skriverierne i den vil være til inspiration. Du kan blandt andet læse museumsinspektør, arkæolog og forfatter Jeanette Varbergs fortælling om, hvordan vikingerne lagde grundstenen til nutidens Europa. En række erfarne ledere giver deres bud på, hvordan de reflekterer over deres ledelse, og vi har ladet unge stemmer komme til orde i en artikel om generationer i organisationer. Download avisen her.