KONTAKT CAIROS


Cairos A/S
Nygade 7, 1. tv
1164 København K

Tel: 2515 1945

cairos@cairos.dk

NYHEDER


Cairos Universitet

2 halvdagsseminarer om mening og substans i liv og ledelse

Mening og substans er omdrejningspunktet for Cairos Universitet, som enkeltstående halvdagsarrangementer, hvor en foredragsholder med stor viden inden for sit felt sætter refleksioner i gang. Næste arrangement bliver den 1. september, hvor Karen Fastrup, forfatter til bogen Hungerhjerte, vil fortælle om, hvordan eksistentielle kriser kan rumme mulighed for nye veje. Sammen drøfter vi, hvordan vi f.eks. i højere grad kan udnytte egne livskompetencer i den udfordrende og spændende tid, vi lever i. Hent beskrivelsen her


Se et lille glimt fra første Cairos Universitets-session med filosof David Possen og direktør Jan Nørgaard.

Seneste Cairos Universitetsarrangement handlede om vikingernes indflydelse på vores verdensorden, om magt og ligestilling i historisk perspektiv samt om pandemier og hvad vi kan lære af dem. Jeanette Varberg, arkæolog, museumsinspektør på Nationalmuseet og forfatter, dykkede ned i vores fortid og gjorde os klogere på historien.


Cairos Avis med interviews og artikler om ledelse

Vi vil gerne dele vores nye, helt særlige artikelsamling med dig. Vi kalder den Cairos Avis, og vi håber, skriverierne i den vil være til inspiration. Det har siden den første nedlukning været et langt år med mange afsavn, ikke mindst ift. at kunne mødes. Når man ikke bare frit kan det, hvad gør man så? Jo, så bliver samtalen ekstra vigtig. I Cairos Avis kan du læse nogle af de samtaler, vi har haft med ledere om deres erfaringer og refleksioner over lederskabet. Vi har også selv skrevet om forskellige emner som eksistentiel tænkning, paradoksledelse samt om krænkelser og den måde, de håndteres på i organisationer. Endelig kan du også se, hvad vi har i støbeskeen med hensyn til sommerens og efterårets åbne lederuddannelser. Download avisen her