Hvis du vil høre mere eller tilmelde jer, er du velkommen til at kontakte
Sonja Rebien Lund

sonja@cairos.dk

25 15 34 10

Generation Z på arbejdspladsen

Måske har du som leder bemærket, at de yngste færdiguddannede unge møder deres leder med særlige forventninger? Nogle ledere taler om, at de oplever ønsker om en højere grad af nærhed i relationen mellem dem selv og de unge medarbejdere. At unge medarbejdere hurtigt forventer indflydelse, måske helt ind i direktionsrummet. At de stiller mange spørgsmål til mening og helhed, når noget skal udføres, og at de er stærke fællesskabsdannere, kreative og kompetente, men ikke nødvendigvis nemme at fastholde i organisationen..

Læs mere om kurset
Vi er alle børn af vores tid – også i vores professionelle roller
Det har nok altid været sådan, at de forskellige generationer ser på hinanden med mere eller mindre milde øjne og mere eller mindre forståelse. Den tid, vi vokser op i, former os, giver os et udsyn til verden, der er præget af samtidens vigtige hændelser og af de fremherskende normer og værdier.

Kursets indhold
Gennem kursets halve dag fokuserer vi på følgende:

• Hvad kan generationerne lære af hinanden? Hvordan kan vi forstå hinanden på tværs af eventuelle generationskløfter?

• Hvordan kan vi forene de forskellige erfaringshorisonter og holdninger i den fælles ambition om at bidrage i det organisatoriske fællesskab, med alt, hvad det indebærer?

• Og ikke mindst: Hvordan er du en god leder for denne generation (i al dens mangfoldighed)?

Kurset består af et oplæg, hvor vi gennemgår generationernes respektive kendetegn, og zoomer ind på generation Z. Hvad kendetegner dem, hvad er de rundet af, og hvad vil de? Der er endnu ikke skrevet så meget dybdegående forskningslitteratur om emnet, men vi lader os inspirere af det, som foreligger, og vi veksler mellem oplæg og refleksioner, hvor jeres specifikke erfaringer kommer i spil – herunder både hvad der glæder, og hvad der evt. frustrerer ift. at stå på mål som leder over for unge medarbejderes forventninger.
Dernæst vil der være gruppearbejde, hvor vi undersøger, hvordan I med jeres personlige lederskab og gennem jeres organisations strategiske retning kan bidrage til at udvikle unge medarbejderes faglighed og tilknytning til organisationen.

Underviser på kurset

Sonja Rebien Lund er cand. mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling fra KU. Hun har 14 års erfaring som leder på kommunikationsbureauer og har siden 2015 arbejdet med leder-, medarbejder- og organisationsudvikling som konsulent og coach i Cairos, hvor hun er medejer. Hun underviser, procesleder og coacher ledere, både individuelt, i ledergrupper samt på såvel skræddersyede som åbne lederuddannelser. Som konsulent bidrager hun til, at ledere og medarbejdere væver personlige erfaringer og mål sammen med de mål og den strategi, som organisationen lever efter. Hun har fokus på bl.a. det personlige lederskab, kommunikation og samarbejde, samt strategi og ledelse. Sonja har en række efteruddannelser i det psykologiske fagfelt.

Hvem er det relevant for?
Kurset kan afholdes for hele ledergruppen eller for de ledere, der har personaleledelse, samt eksempelvis HR.

Tid & sted
Kurset afholdes enten fra 9-13 eller 13-17, alt efter ønske, enten hos jer eller i Cairos, Nygade 7, 1. tv, 1164 Kbh. K.

Pris
12.000 kr. eks. moms.