Sådan tilmelder du dig

Kontakt sekretær
Di Ye
di@cairos.dk
2515 0019

Politik og ledelse med etisk dømmekraft – et grønt manifest

Hvorfor har politikere og ledere hidtil ikke kunnet løse klimakrisen? Forklaringen er, at klimakrisen reelt er en eksistenskrise, som den globale økonomimagt har skabt og selv skal løse. For at kaste lys over krisen, bliver to arketyper introduceret på seminaret: Homo economicus og Homo etikos. Homo economicus tænker stort set kun på forbrug, produktion og sort profit og kan ikke løse krisen. Så derfor må Homo etikos stille sig i spidsen for transformationen væk fra Hyperkapitalismen og over i et grønt samfund.

Etikos baserer sit ledelsesarbejde på etisk dømmekraft og etisk profit. Etikos har en nødvendig og realiserbar plan. Danmark skal gå foran, som det står i klimaloven, og frigøre energi og tid til nye grønne fællesskaber via omfattende reorganiseringer af implementeringsarbejde, politik og lovgivning, herunder især skatteområdet. Internationalt vil Etikos med grøn ledelse og strategier fx danne en ny grøn samarbejdsorganisation for dem, der reelt vil, samt etablere en økologidomstol.

Seminaret afholdes af direktør i Cairos og forfatter Jan Nørgaard i samarbejde med Skipper på DR-udsendelsen ’Togtet’ og højskolelærer Karin Steen Steffensen. Klimaprofessor Sebastian H. Mernild deltager som forelæser med oplæg om klodens tilstand.

Se mere om seminaret

 

Program for seminaret: politik og ledelse med etisk dømmekraft – et grønt manifest

Ca. tider

EMNE

9.00

Velkomst med præsentation af Homo economicus og Homo etikos – to arketyper, som illustrerer vores måde at agere på i den tid og kontekst, vi indgår i.
Præsentationsrunde med fokus på deltagernes naturerfaringer: Hvilke erfaringer har vi med naturens kraft på godt og ondt?  

9.45

Klodens tilstand, v. Sebastian H. Mernild
Som klimaforsker giver Sebastian Mernild en videnskabelig beskrivelse af klodens tilstand.
Sebastian er Ph.d. og dr.scient., professor i klimaforandringer og glaciologi og leder af SDU Climate Cluster. Hovedforfatter ved FN’s Klimapanel (IPCC). Sebastian er i øvrigt den mest citerede klimaforsker og den 7. mest citerede ekspert i 2023!

10.45

Eksistenskrise og eksistensetik mellem to forskellige samfundsepoker, v. Jan Nørgaard
Samspillet mellem produktion, forbrug og profit har skabt økonomisk velstand, men den dynamik har desværre udviklet sig ustyrligt, fordi den nu ødelægger klodens økologi, eksistensgrundlaget og bidrager til mistrivsel. Den strukturelle udvikling har ramt hele verden i et omfang, som politikere og ledere har meget svært ved at ændre. Vi befinder os i en eksistenskrise i konflikt mellem to vidt forskellige forståelser af verden – uanset hvem vi er! I den globale krise ligger også kimen til at genfortolke den traditionelle magt, hvis vi hver især og sammen orienterer os efter en enkel hverdagsetik, som vi kalder eksistensetikken.

11.45

Ledelse og samarbejde på ”Togtet” v. Karin Steen Steffensen
Karin er skipper på ”Togtet”, som DR viste i foråret 2023. Hun har hovedansvaret for, at besætningen og skibet S/Y Roselina kommer sikkert igennem den 5.000 km lange og udfordrende rejse til Newfoundland. En rejse som vikingerne foretog. Karin fortæller om, hvordan hun mentalt og fysisk forberedte sig på rejsen ved f.eks. at gå langsomt og sanse naturen, og hvordan det er at lede et skib i medgang og bølgegang!

12.45

Frokost (hvorefter resten af dagen foregår udendørs)

13.15

I naturen med grøn strategi og ledelse
I lyset af Sebastians oplæg samt Karins og Jans viden og erfaringer vil eksistensetikken blive udfoldet. Hvad vil eksistensetik, etisk dømmekraft og grøn ledelse egentlig sige i praksis. Hvad sker der, når vi læner os tillidsfuldt ind i naturen? Den etiske dømmekraft er en iboende menneskelig kraft, som vi kan få adgang til, ved at åbne vores sanser og derfra forstå egne og andres følelser, tanker og handlinger.

14.15

Livet mellem Economicus og Etikos
For at forandre, må vi først finde ud af, hvor vi står. Hvor meget styrer Economicus eller Etikos mig egentlig i mit liv? Man kan tænke spørgsmålet i et kontinuum, hvor de to arketyper står i hver deres ende, og hvor de fleste nok befinder sig et sted mellem disse yderpunkter.

15.15

Nationale og internationale indsatser i den grønne transformation
Ét er analysen af klodens tilstand og eksistenskrisen. Noget andet er, hvad der skal til, når vi tænker politik og ledelse. Her får du konkrete nationale og internationale organisatoriske forslag til ændringer, der kan støtte og fremme den grønne transformation.

16.15

Fra indsigt til praksis: Mit grønne manifest
Deltagerne får mulighed for at reflektere over dages oplæg og samtaler og skitsere deres eget grønne manifest med etisk dømmekraft.

17.00

Tak for denne gang

 

Seminaret er for politikere, ledere og konsulenter, der ønsker at blive klogere på den tilstand, som kloden befinder sig i, og som ønsker at tage udfordringen på sig i lederskabet.

Sted
Seminaret afholdes på Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby.

Pris
5.975 kr. eks. moms.
Prisen indeholder 3 unikke foredrag, procesledelse, ophold og forplejning, samt ny bog: Politik og ledelse med etisk dømmekraft – et grønt manifest skrevet af Jan Nørgaard med epilog af Sebastian Mernild.